Open/Close Menu

Top 100 víťazstvo v kategórii pre uvex

Spoločnosť uvex Arbeitsschutz GmbH presvedčila v súťaži o najlepšieho inovátora Top 100

Spoločnosť uvex Arbeitsschutz GmbH patrí v roku 2011 spolu so strategickou obchodnou jednotkou „Eyewear“ k 100 stredne veľkým nemeckým firmám, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v oblasti inovácií. Presne definovaný proces inovácie sa okrem toho postaral o to, že sa firma umiestnila na 1. mieste v kategórii „Inovatívne procesy a organizácia“.

Lothar Späth, mentor pre porovnávanie firiem v rámci Nemeckej spolkovej republiky a bývalý predseda vlády krajiny Baden-Württemberg, odovzdal vo štvrtok, 30. júna 2011 v kúpeľnom meste Warnemünde pečať kvality „Top 100“ ako aj trofej za víťazstvo v kategórii.

V kategórii, pre ktorú sa uvex mohol rozhodnúť, sa sledovalo, do akej miery sa dá riadenie inovácií opätovne nájsť v organizácii a procesoch firmy. Exaktne prepracovaný proces tvorby produktov, pre ktorý uvex stanovil jasné pravidlá, začína už objavením nápadu: proces objavenia nápadu je súhrou spolupráce inovačného centra, riadenia produktu a predaja. Spolupráca týchto troch oblastí garantuje splnenie požiadaviek zaákazníka a integráciu dizajnu a technológie.

Programom „Innovation Quarterly 8“ podrobujú zodpovední pracovníci nazbierané nápady viacstupňovému výberovému konaniu, takže sa realizujú len tie, ktoré majú najlepšie vyhliadky na úspech. Týmto programom sa okrem toho firma zaväzuje, že v nasledujúcich dvoch po sebe idúcich rokoch prinesie na trh minimálne jednu inováciu za kvartál. Ambiciózny cieľ, ktorý môže dosianuť len ambiciózny tím, čo Group Managing Director Stefan Brück vie: „Kreatívne nápady a nekonvenčné myslenie nie sú pre nás len prostriedkom pre zvýšenie obratu. Na inovácie sa pozeráme ako na vášeň a chceme tým niečo dostať do pohybu. Na ocenenie sme veľmi hrdí a presvedčuje nás o tom, že sa oplatí s nadšením vyvíjať inovatívne koncepty produktov“.
                                      

„Top 100“ hľadá a podporuje stredne veľké firmy, ktoré „vynikajú“ svojou inovatívnou silou. Hľadanie preberajú experti na inovácie z Ekonomickej univerzity vo Viedni pod vedením Prof. Dr. Nikolausa Frankeho. Počas niekoľkých mesiacov skúmala Ekonomická univerzita vo Viedni , ako sa celkovo 272 stredne veľkých firiem v Nemecku chová v oblasti inovácií. 100 najlepších, medzi ktoré patrí aj uvex, sú nositeľmi pečaťe kvality jeden rok.
 

 

Skupina uvex 
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG zlučuje pod jednou strechou tri medzinárne pôsobiace spoločnosti: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina), ako aj Filtral. Skupinu uvex zastupuje 41 dcérskych spoločností v 22 krajinách. Ťažiskom výroby je pritom Nemecko. Dve tretiny z celkovo 2.100 spolupracovníkov (obchodný rok 2010/2011) je zamestnaných v Nemecku. uvex je partnerom vrcholového športu v celosvetovom merítku. Jeho produkty patria do športovej výbavy mnohých top-atlétov. Hlavný motív „protecting people“ je našim záväzkom. Za týmto účelom vyvíjame, vyrábame a predávame produkty a servisné služby, ktoré slúžia pre bezpečnosť a ochranu človeka pri jeho práci, pri športe alebo voľnočasových aktivitách.