Open/Close Menu

uvex App

Jednoduchý výber tej správnej ochrany sluchu  

Spoločnosť UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH znovu dokazuje svoju inovatívnu silu i a ponúka App pre výber vhodnej ochrany sluchu. Dotyk prstom a Smartphone zmerajú úroveň hluku okolitého prostredia. Ak nameraná hodnota hluku prekročí hranicu 80 decibelov, budú užívateľovi v závislosti od úrovne hluku ponúknuté vhodne vybrané chrániče sluchu uvex. Okrem zobrazenia jednotlivých produktov sa zobrazia aj detailné informácie a objednávacie číslo vybraných chráničov sluchu.  

Chrániče sluchu značky App si môžete stiahnuť priamo na stránke uvex-safety.de/app alebo nájsť v App Store, ak si do vyhľadávača zadáte „uvex“.

Skupina uvex  
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG zlučuje pod jednou strechou tri medzinárne pôsobiace spoločnosti: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina), ako aj Filtral. Skupinu uvex zastupuje 41 dcérskych spoločností v 22 krajinách. Ťažiskom výroby je pritom Nemecko. Dve tretiny z celkovo 2.100 spolupracovníkov (obchodný rok 2010/2011) je zamestnaných v Nemecku. uvex je partnerom vrcholového športu v celosvetovom merítku. Jeho produkty patria do športovej výbavy mnohých top-atlétov. Hlavný motív „protecting people“ je našim záväzkom. Za týmto účelom vyvíjame, vyrábame a predávame produkty a servisné služby, ktoré slúžia pre bezpečnosť a ochranu človeka pri jeho práci, pri športe alebo voľnočasových aktivitách.