Open/Close Menu

uvex preberá zodpovednosť

Výroba bezpečnostnej obuvi stavila na trvalú udržateľnosť

Výroba bezpe?nostných topánok uvex …
… ušetrí za rok to?ko energie, ko?ko jeden rodinný dom potrebuje na desa? rokov.
… je potrebných 0,06 litra vody na jeden pár.
… v budúcnosti bude prebieha? pomocou slne?nej energie, ktorá neza?aží životné prostredie.

Ochrana životného prostredia a klímy, manipulácia s časovo obmedzenými zdrojmi a spoločenské zmeny patria k najdôležitejším výzvam našej doby. V centre aktivít skupiny uvex sa podľa motta protecting people, ktorým sa uvex riadi, nachádza ochrana človeka. Z tohoto motta sa odvíja aj záväzok trvalo udržateľného, spoločensky a sociálne zodpovedného jednania. 
 

Všetky prevádzky skupiny uvex safety sa preto zaviazali, že ich konanie bude trvalo a spoločensky zodpovedné. Dcérske spoločnosti uvexu a jeho prevádzky, v ktorých prebieha výroba chráničov sluchu a bezpečnostných topánok, hrajú pri dosahovaní cieľa tohoto rodinného podniku so sídlom vo Fürthe, ktorým je zosúladenie hospodárnosti, ekológie a spoločenského angažovania sa, špeciálnu úlohu priekopníkov.

Tak vsadil uvex závod na výrobu bezpečnostnej obuvi, uvex safety Cagi, s vysoko modernou výrobou a vlastným oddelením výskumu a vývoja , cielene na prevádzku v talianskom meste Ceva. Výroba prebieha tam, kde je 98 percent zákazníkov firmy uvex doma. Krátke dodacie trasy a dodávky materiálu cez talianske prístavy skracujú dopravné trasy a a chránia naše životné prostredie.

Firma si trvalo vybudovala svoj reťazec tvorby hodnôt a optimalizovala ho. V centre pozornosti je predovšetkým osem oblastí. Robíme napríklad všetko pre to, aby sme znížili spotrebu energie na minimum. Výsledkom je úspora energie pri výrobe bezpečnostných topánok uvex – usporí sa pritom toľko energie, koľko jeden rodinný dom potrebuje na desať rokov, čo predstavuje významný prínos pre ochranu životného prostredia.

Okrem toho sú aj všetci dodávatelia a obchodní partneri, zapojení do výrobného procesu, povinní dodržiavať uvex sociálny štandard. Tento garantuje dodržiavanie etických princípov, základných ľudských práv a slobodu pracovníkov pri vykonávaní ich činnosti. Nezávislé skúšobné inštitúty kontrolujú v pravidelných časových intervaloch jeho dodržiavanie. Aj pri výbere obchodných partnerov sa kladie veľký dôraz na certifikáciu podľa normy ISO 14001 a ISO 9001.

„Na príklade výroby bezpečnostnej obuvi uvex je vidno, že našu úlohu berieme doslovne. Kto chce chrániť ľudí, musí na seba vedieť vziať zodpovednosť a svojim trvale udržateľným konaním ochrániť možnosti vývoja pre budúce generácie“, tvrdí Stefan Brück, CEO uvex safety group.

Skupina uvex  
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG zlučuje pod jednou strechou tri medzinárne pôsobiace spoločnosti: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina), ako aj Filtral. Skupinu uvex zastupuje 41 dcérskych spoločností v 22 krajinách. Ťažiskom výroby je pritom Nemecko. Dve tretiny z celkovo 2.100 spolupracovníkov (obchodný rok 2010/2011) je zamestnaných v Nemecku. uvex je partnerom vrcholového športu v celosvetovom merítku. Jeho produkty patria do športovej výbavy mnohých top-atlétov. Hlavný motív „protecting people“ je našim záväzkom. Za týmto účelom vyvíjame, vyrábame a predávame produkty a servisné služby, ktoré slúžia pre bezpečnosť a ochranu človeka pri jeho práci, pri športe alebo voľnočasových aktivitách.