Open/Close Menu

uvex to znamená rukavica!

Novinky na trhu v oblasti ochrana rúk

Spoločnosť PROFAS GmbH & Co. KG, kompetenčné centrum pre ochranné rukavice v uvex safety group, sa v segmente osobných ochranných pomôcok – ochranné rukavice - etablovala ako kompetentný riešiteľ problémov a popredný inovátor. Pod špeciálnou značkou uvex PROFAS sa jej vysoko kvalitné produkty distribuujú jednak v tuzemsku, jednak na viac, než 25 zahraničných trhoch. Toto roku oslavovala spoločnosť 25-ročné jubileum a spomínala pritom na úspešné štvrťstoročie svojej existencie. Od októbra 2011 sa ochranné rukavice Profas predávajú pod spoločnou značkou uvex.

„Týmto krokom chceme úspešnú skupinu produktov, akými ochranné rukavice sú, etablovať ako jednu zo základných kompetencií uvex safety group a v budúcnosti pri ich uplatňovaní na trhu konzekventne využiť slovom i obrazom prednosti značky uvex“, prehlásil Franz Keller, konateľ spoločnosti Profas a vedúci oddelenia Strategic Business Unit Gloves, ktorý ešte svoje rozhodnutie doplnil takto: „Ďalší vývoj obchodu v rámci skupiny produktov ochranné rukavice teraz musí ďalej napredovať vďaka konzekventnému využitiu značky uvex.“

Celý sortiment ochranných rukavíc sa teraz bude rovnako, ako aj všetky ostatné skupiny produktov uvex safety group od konania A+A 2011, jednotne predávať pod značkou uvex. Vo výrobe v Lüneburgu a u všetkých externých partnerov bude mať od začiatku októbra označenie produktov nový dizajn. Táto zmena prebehne v „running change“ a po vypredaní zásob používanie špeciálnej značky uvex PROFAS zanikne. Interné špecifikácie produktov zostanú samozrejme nezmenené, rovnako zostanú nezmenené a aj naďalej platné všetky externé atesty.

Spoločnosť PROFAS GmbH & Co. KG ako špeciálna organizácia a kompetenčné centrum pre oblasť ochrany rúk zostáva touto zmenou nedotknutá. Názov firmy a podnikateľskej organizácie zostáva nezmenené. V budúcnosti sa však bude navonok používať dizajn uvex Corporate.

Skupina uvex  
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG zlučuje pod jednou strechou tri medzinárne pôsobiace spoločnosti: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina), ako aj Filtral. Skupinu uvex zastupuje 41 dcérskych spoločností v 22 krajinách. Ťažiskom výroby je pritom Nemecko. Dve tretiny z celkovo 2.100 spolupracovníkov (obchodný rok 2010/2011) je zamestnaných v Nemecku. uvex je partnerom vrcholového športu v celosvetovom merítku. Jeho produkty patria do športovej výbavy mnohých top-atlétov. Hlavný motív „protecting people“ je našim záväzkom. Za týmto účelom vyvíjame, vyrábame a predávame produkty a servisné služby, ktoré slúžia pre bezpečnosť a ochranu človeka pri jeho práci, pri športe alebo voľnočasových aktivitách.