Open/Close Menu

Odtlačok

Vydavateľ

UVEX Safety SK k.s.
Jesenná 1
080 05 Prešov
(GPS: 48°57´55" N 21°15´30" E)

IČO: 34149716
DIČ: SK2020194693

Tel.: +421 51 77 32 138, +421 51 75 94 772
Fax: +421 51 75 94 771


Sídlo spoločnosti: Fürth
Okresný súd Fürth HRB399
IČ DPH: DE 132 756 048


Konateľ:
Otto Bergmann
Artur WieczorekPrávne informácie

Spoločnosť uvex teší, že ste navštívili túto webovú stránku, ako aj Váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Chceme Vás poprosiť o uvedenie osobných informácií. Uvedenie odpovedí na tieto otázky je dobrovoľné.

Všetky osobné údaje, vyžiadané na webovej stránke spoločnosti uvex, budú uložené, spracované a v prípade potreby poskytnuté príslušným závodom koncernu uvex výlučne na účely individuálnej starostlivosti o zákazníka, na zaslanie informácií o produktoch alebo zaslanie servisných ponúk. uvex prehlasuje, že bude s Vašimi údajmi zaobchádzať dôverne, v súlade s ustanoveniami, vzťahujúcimi sa na právnu ochranu údajov.

Copyright

Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá, ako aj ich požiadavky na webovú stránku spoločnosti uvex, podliehajú ochrane autorských práv a iným ochranným zákonom. Obsah tejto webovej stránky sa na komerčné účely nesmie bez súhlasu kopírovať, rozširovať alebo meniť.

Značky

Pokiaľ nie je uvedené nič iné, podliehajú značky na webovej stránke spoločnosti uvex právnej ochrane. Toto platí predovšetkým pre značku uvex, názvy produktov, firemné logo a emblémy.

Ručenie / záruka

Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu však môže spoločnosť uvex ručiť za bezchybnosť a presnosť informácií, uvedených na tejto stránke, len za týchto podmienok:

1) S výnimkou pravidla, uvedeného v bode 2), neručíme - nezávisle od právneho dôvodu - za porušenie našich povinností , povinností našich zákonných zástupcov alebo našich spolupracovníkov, ku ktorému došlo na základe miernej nedbanlivosti. Pri porušení zásadných povinností z dôvodu miernej nedbanlivosti je naše ručenie obmedzené na výšku bežne predpokladanej škody.

2) Vyššie spomínané vylúčenia zo záruky a obmedzenia záruky neplatia pri zranení a poškodení zdravia, smrteľnom zranení a v prípadoch objektívnej zodpovednosti.

Žiadne licencie

Spoločnosť uvex by sa Vám chcela prezentovať inovatívnou a informatívnou webovou stránkou. Dúfame, že naša webová stránka Vás nadchne. Táto webová stránka však neznamená udelenie licencie na užívanie duševného vlastníctva spoločnosti uvex alebo tretích osôb.

Systém likvidácie

Spoločnosť UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH sa zúčastňuje na systéme likvidácie Interseroh. Naše číslo výrobcu je 138332.

Použitie analytických technológií spoločností etracker GmbH

Na tejto webovej stránke sa pomocou technológií spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) zbierajú údaje na účely marketingu a optimalizácie a ukladajú sa v počítačových centrách spoločnosti etracker v Hamburgu. Prístup na servery je dostatočne chránený, a to tak fyzicky, ako aj pomocou najmodernejšieho bezpečnostného softvéru, a je umožnený len vybraným a prevereným osobám. Z týchto údajov sa pod pseudonymom dajú vytvoriť užívateľské profily. Za týmto účelom je možné použiť Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú znovurozpoznanie internetového browseru. Údaje, ktoré technológie etracker vyžadujú, sa bez osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nezlučujú sa s osobnými údajmi prostredníctvom nositeľa pseudonymu. Vyžiadanie údajov a ich uloženie je možné kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odmietnuť.


Inštalácii Cookies je možné zabrániť vhodným nastavením Vášho internetového prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Využívaním tejto webovej stránky súčasne prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou etracker GmbH vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Internet agency

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com