Open/Close Menu

Prehlásenie spoločnosti UVEX Safety SK k.s., týkajúce sa ochrany údajov

Sme si vedomí toho, že starostlivé zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi je pre Vás veľmi dôležité. Našou najvyššou prioritou je chrániť údaje, ktoré ste nám poskytli a používať ich len tak, ako to od nás očakávate. Dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane údajov a o prostriedkoch komunikácie na diaľku je preto pre nás úplnou samozrejmosťou. Preto by sme Vás chceli informovať o tom, kedy a ktoré údaje do pamäte ukladáme a ako ich použijeme. Toto prehlásenie o ochrane údajov neplatí pre uvedené linky na firmy, ktoré nepatria do skupiny uvex.

1. Získavenie údajov

Osobné údaje máme k dispozícii len vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci objednávania tovaru vyplnením kontaktného formuláru alebo objednaním si Newslettera. Vami oznámené údaje používame bez Vášho osobitného súhlasu výlučne na splnenie a vybavenie Vašej objednávky. Kompletnou realizáciou zmluvy a zaplatením celej kúpnej ceny sa Vaše údaje pre ďalšie použitie zablokujú a po uplynutí lehoty na uchovávanie údajov, stanovenej podľa daňových a obchodnoprávnych predpisov, budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným použitím Vašich údajov. Ak sa prihlásite k odberu nášho Newslettera, bude Vaša emailová adresa používaná na vlastné reklamné účely dovtedy, kým sa z odberu Newsletteru neodhlásite. Newsletter bude zasielaný v rámci spracovania objednávacích údajov firmou mission one (mission<one> eRelations AG, Messerschmittstraße 7, D-89231 Neu-Ulm). Váš súhlas na používanie Vašich údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť tak, že kliknete na link " Odhlásiť " na konci Newslettera , alebo Váš súhlas odvoláte písomne a odvolanie zašlete na adresu UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, 90766 Fürth.


Na tejto webovej stránke sa pomocou technológií spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) zhromažďujú údaje na účely marketingu a optimalizácie a ukladajú sa v počítačových centrách spoločnosti etracker v Hamburgu. Prístup na servery je dostatočne chránený, a to tak fyzicky, ako aj pomocou najmodernejšieho bezpečnostného softvéru a je umožnený len vybraným a prevereným osobám. Z týchto údajov sa pod pseudonymom dajú vytvoriť užívateľské profily. Za týmto účelom je možné použiť cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú
znovurozpoznanie internetového prehliadača. Údaje, ktoré technológie etracker vyžadujú, sa bez osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nezlučujú sa s osobnými údajmi prostredníctvom nositeľa pseudonymu. Vyžiadanie údajov a ich uloženie je možné kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odmietnuť. 


Inštalácii cookies je možné zabrániť vhodným nastavením Vášho internetového prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Využívaním tejto webovej stránky súčasne prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou etracker GmbH vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics na webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (www.google.com). Google Analytics využíva súbory „cookie“, ktoré sa pri návšteve stránky uložia ako textové súbory do vášho počítača a pomáhajú webovej stránke analyzovať spôsob, akým používatelia používajú stránku. Spravidla sa informácie generované súborom cookie o používaní webovej stránky prenesú na servery spoločnosti Google v USA a uložia sa na nich. V rámci členských krajín Európskej únie alebo v iných zmluvných členských štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore spoločnosť Google v prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke vašu IP adresu vopred skráti. Celá IP adresa bude prenesená na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a skrátená spoločnosťou Google USA. Na poverenie prevádzkovateľa webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, vytvárania správ o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej stránke a používania internetu pre prevádzkovateľov webovej stránky. IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nebude kombinovaná so žiadnymi ďalšími údajmi, ktorými spoločnosť Google disponuje. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť zvolením príslušného nastavenia vo vašom prehliadači, v takomto prípade však nemusíte mať k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť prenosu údajov vytvorených súborom cookie spoločnosti Google, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky (vrátane IP adresy), ako aj zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je aktuálne dostupný na nasledujúcej adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a podmienkach používania našej webovej stránky môžete nájsť na adrese http://www.google.co.uk/analytics/terms/us.html a http://www.google.co.uk/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“,  aby sa zabezpečilo anonymizované zhromažďovanie IP adries („IP-masking“).

Spravidla nie sme schopní priraďovať údaje ku konkrétnej osobe, ani to nie je naším zámerom. Anonymizované údaje sa zhromažďujú iba preto, aby nám pomáhali neustále zlepšovať našu webovú stránku. Údaje sa ďalej neinterpretujú, ani sa nezdieľajú s tretími stranami.

2. Spracovanie údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailom, budú použité len na korešpondenciu s Vami a na účel, na ktorý ste nám Vaše údaje poskytli, t.j., na splnenie a vybavenie Vašej objednávky, ako na prípadné zasielanie Newsletteru. Vaše údaje poskytneme príslušnému pracovisku vo firme, prípadne firmám, ktoré patria ku koncernu uvex. Na účely realizácie zmlúv budú Vaše údaje poskytnuté expedičnej firme, poverenej dodávkou, pokiaľ to bude potrebné pre dodávku tovarov. Pre realizáciu platieb poskytneme Vaše platobné údaje úverovej inštitúcii, poverenej platbou.

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám; toto neplatí, pokiaľ si poskytnutie údajov vyžadujú zákonné predpisy.

3. Ukladanie údajov

Údaje, ktoré ste nám poskytli, budeme zachovávať do doby, kým nebude splnený účel, na ktorý ste nám ich poskytli. Ak je pre uchovávanie údajov potrebné dodržiavať zákonné lehoty, budú tieto lehoty uchovávania dodržiavané.

4. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré na základe Vášho internetového prehliadača uložíme na pevný disk Vášho počítača. Účelom je napr. ovládanie pripojenia, príp. väčší individuálny komfort počas Vašej návštevy na našich webových stránkach.

Momentálne používame „neperzistentné session-cookies“, t.j., cookies, ktoré sa vymažú zatvorením browseru a s tým spojeným ukončením session. Vhodnou konfiguráciou Vášho internetového prehliadača môžete akceptovanie cookies obmedziť alebo blokovať, prípadne prehliadač nakonfigurovať tak, že cookies budú závislé od Vášho súhlasu.

5. Overenie bonity

Pokiaľ Vám dodáme tovar bez toho, aby ste ho museli vopred uhradiť, požiadame v záujme ochrany našich oprávnených záujmov spoločnosť CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss o informáciu o Vašej bonite na základe matematicko-štatistickej metódy. Vaše právo na ochranu údajov bude zohľadnené podľa zákonných ustanovení. Tieto informácie nebudú poskytnuté žiadnym iným, tretím osobám.

6. Právo na informáciu, opravu, zablokovanie alebo vymazanie

Podľa zákona o ochrane údajov máte právo informovať sa o Vašich osobných údajoch, ktoré boli uložené v databáze, ako aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie Vašich údajov.

Pokiaľ ste svoje osobné údaje zmenili, po obdržaní Vašej informácie ich opravíme. Pokiaľ by ste už nechceli, aby boli Vaše osobné údaje i naďalej uložené v našej databáze, na Váš pokyn ich vymažeme, pokiaľ ďalšie uchovávanie osobných údajov nie je predpísané zákonom.

V prípade, že budete potrebovať informácie, opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov, obráťte sa prosím písomne na nášho spolupracovníka, ktorý má na starosti ochranu údajov.

7. Odvolanie súhlasu

V priebehu objednávacieho procesu ste výslovne udelili ďalej uvedený súhlas. Chceli by sme Vás upozorniť na to, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna.

8. Aktualizácia prehlásenia o ochrane údajov

Pokiaľ zavedieme nové produkty, zmeníme internetové stránky, zmenia sa platné zákony alebo ak dôjde k pokroku vo vývoji IT bezpečnostnej techniky, bude novým okolnostiam prispôsobené aj toto prehlásenie o ochrane údajov. Preto si vyhradzujeme právo toto prehlásenie podľa potreby zmeniť alebo prispôsobiť. Pravidelnou návštevou tejto webovej stránky sa informujte o aktuálnom stave prehlásenia o ochrane údajov.

9. Pracovník skupiny uvex, ktorý je poverený ochranou údajov

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany údajov, ako aj uplatňovania ochrany údajov v rámci skupiny uvex, obráťte sa prosím na nášho spolupracovníka, ktorý je poverený ochranou údajov:

Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
pracovník, poverený ochranou údajov
Würzburger Str. 181
90766 Fürth

Tel.: 0911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de