Open/Close Menu

uvex silv-Air – uvex silver- systém ochrany dýchacích orgánov

 • Ochrana dýchacích orgánov Highlights od spoločnosti uvex

  Naše ochranné dýchacie prístroje sú (napr. silv-Air Range) vhodné na ochranu pred tuhými a kvapalnými aerosolmi, prachom, hmlou a dymom.

  Naše ochranné dýchacie prístroje sú testované a certifikované podľa európskej normy 149 „Ochranné dýchacie prístroje – filtrujúce polomasky na ochranu pred časticami“. Ochranné dýchacie masky odpovedajú Smernici EÚ č. 89/686/EHS.


Okrem dobrej prispôsobivosti tvaru obličaja a mäkkým hranám materiálu je najdôležitejším kritériom pre komfort nosenia a akceptovanie ochranných dýchacích masiek s filtrom na zachytávanie častíc malý dychový odpor. Len tak Vám bude poskytnutá potrebná ochrana dýchacích orgánov. Viac sa o tejto problematike dozviete na našej webovej stránke Ochrana dýchacích orgánov -technológia.

V našich závodoch vytvárame takmer 80 percent našich hodnôt. V týchto prevádzkárňach spájame najmodernejšie technológie, silu inovácie a vysokú mieru skúseností v oblasti ochrany dýchacích ciest.


 • Vedúca kompetencia v oblasti ochrany dýchacích orgánov

  Technológia

 • Vyškolenie a ďalšie vzdelávanie v oblasti ochrany dýchacích orgánov

  uvex academy

 • Získajte viac informácií o uvex silv-Air

  Kontaktný formulár