Open/Close Menu

Individuálna forma

V čelnej a bočnej časti ochrannej prilby sa nachádzajú dostatočne veľké plochy, ktoré je možné využiť na individuálnu potlač. Ak sa na ochrannú prilbu uvex airwing umiestni logo firmy, môže sa táto stať individuálnym nositeľom reklamy tejto firmy.