Open/Close Menu

Ochrana rúk uvex – Experience inovácia!

  • Highlights ochrana rúk od spoločnosti uvex

    Sortiment ochranných rukavíc zahrňuje trikotové a netrikotové ochranné rukavice, ako aj pletené ochranné rukavice v kvalite Premium v prevedení s povrstvením alebo bez povrstvenia pre veľký počet oblastí použitia pri ochrane rúk pred mechanickými a chemickými rizikami. Okrem širokého štandardného sortimentu ochranných rukavíc sa uvex kompetenčné centrum pre ochranu rúk zameriava aj na vývoj a výrobu špeciálnych individálnych riešení pre svojich zákazníkov v sektoroch ochranných rukavíc pre použitie v priemysle a ochranných rukavíc, odolných voči chemikáliám.Ochrana, komfort nosenia a zdravie sú v centre pozornosti všetkých uvex technológií v oblasti ochrany rúk. Výskumné a vývojové centrum v Lüneburgu pracuje kontinuálne na nových inováciách ochranných rukavíc a na novom servise. Viac...

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG so sídlom v Lüneburgu (Nemecko) je kompetenčným centrom pre ochranu rúk v uvex safety group. Výroba v závode Lüneburg zaručuje vysoký technický štandard a krátke cesty od výrobcu k užívateľovi. Viac...

Ako popredný inovátor kladieme najvyššie nároky na produkty a na servis, ktoré chceme našim zákazníkom ponúknuť. Systém uvex Chemical Expert System (CES) bol vyvinutý expertami pre expertov. Je kedykoľvek dostupný, zo všadial, z celého sveta. Tento nástroj, spočívajúci na online-systéme, Vás podporí pri podrobnej analýze a optimalizácii riešení v oblasti ochranných rukavíc v prevádzke.


  • Perfektnosť v 3 dimenziách – nové ochranné rukavice uvex phynomic. phynomic FOAM

  • Správne chrániť ruky! Semináre na tému ochrany rúk ponúka uvex academy, moderné zariadenie pre vyškolenie a ďalšie vzdelávanie.
    uvex academy