Open/Close Menu

Ochrana sluchu - kompetencia v oblasti výroby a technológií

V našich závodoch vytvárame takmer 80 percent našich hodnôt. V týchto prevádzkárňach spájame najmodernejšie technológie, silu inovácie a vysokú mieru skúseností. Náš systém riadenia kvality odpovedá najvyšším požiadavkám a všetky závody sú certifikované podľa normy ISO 9001:2008.

Akvizíciou švédskej manufaktúry SwedSafe rozširuje spoločnosť uvex safety group svoje kompetencie výrobcu v oblasti ochrany sluchu.

SwedSafe disponuje vysoko modernou výrobou s vlastným výskumom a vývojom . Jej sídlom je Höör na juhu Švédska. Vďaka vlastnému výskumu a vývoju, vytvoreniu úspešnej siete partnerstva so známymi špecialistami v oblasti ochrany sluchu ako aj vďaka kooperácii s mnohými skúšobňami na celom svete sa swedsafe za niekoľko rokov od svojho založenia stala top výrobcom v odbore ochrana sluchu, ktorý aj s ohľadom na ochranu životného prostredia stanovuje pravidlá.

Value follows innovation
swedsafe sa pokladá za špecialistu pri spracovaní penového materiálu. Polyuretánová pena, ktorá je výsledkom nášho vlastného vývoja, sa vyznačuje optimálnym zmiešavacím pomerom a štruktúra jej buniek, ako aj jej homogenita podliehajú pravidelným kontrolám. Vďaka tejto vysokej kompetencii výrobcu sa produkty na ochranu sluchu, ktoré boli vyrobené spoločnosťou swedsafe, vyznačujú viditeľným zlepšením doby spätného nastavenia a viditeľným zlepšením prítlačného tlaku. Okrem mnohých technologických inovácií však produkty na ochranu sluchu presvedčia aj novými funkciami a inovatívnym Features. Dôkazom vysokej inovatívnej sily špecialistov z oblasti ochrany sluchu je vysoký počet prihlásených patentov na ochranné zátky do uší.