Open/Close Menu

Poskytovateľ systému s kompetenciou výrobcu

V našich závodoch vytvárame takmer 80 percent našich hodnôt. V týchto prevádzkárňach spájame najmodernejšie technológie, silu inovácie a vysokú mieru skúseností. Náš systém riadenia kvality odpovedá najvyšším požiadavkám a všetky závody sú certifikované podľa normy ISO 9001:2008.

V hlavnom závode, ktorý má sídlo v bavorskom meste Fürth, umiestnil uvex safety group pod jednu strechu výrobu okuliarov so stranicami, okuliarov s panoramatickými sklami, ochranných korekčných okuliarov a okuliarov na ochranu pred laserovým žiarením a má vytvorené aj jedinečné centrum kompetencie pre ochranu zraku.

Vývojom vlastných produktov sa presadzujú myšlienky a realizujú projekty. Všetky naše produkty nielenže spĺňajú požiadavky normy EN v oblasti ochrany zraku, ale ich dokonca aj prekračujú. Mechanické a optické vlastnosti pravidelne kontrolujeme vo vlastnom testovacom laboratóriu. Vysoko kvalitné systémy nanášania sú vyvíjané a vyrábané priamo vo firme.

Štandard kvality spoločnosti uvex safety group môže slúžiť ako príklad. Vlastný motív ochrany životného prostredia je súčasťou podnikateľskej politiky a je záväzmý pre všetky závody.

Laservision– viac než 30 rokov skúseností pri ochrane pred laserovým žiarením

Pod značkou „laservision“ a claimom „WE PROTECT YOUR EYES“ sa vyvíja, vyrába a do celého sveta vyváža špičková technológia pre celý sortiment produktov a príslušenstva v oblasti ochrany pred laserovým žiarením a okuliarov na ochranu pred laserovým žiarením. Viac…