Open/Close Menu

Laservision - Ochrana pred laserovým žiarením

Každé zariadenie ktoré používa pri zváraní a obrábaní laser, si vyžaduje používanie ochranných okuliarov a často aj iných ochranných prostriedkov. Bežná ochrana pri týchto zariadeniach chráni len pred rozptýleným žiarením, ale nie pred priamym laserovým lúčom.

Pri práci s takýmito zariadeniami, servisných prácach ako aj pri nastavovaní prístroja (kalibrácii) sú takéto okuliare nevyhnutné. Preto ponúkame podporu pri zaškolení a zároveň pri výbere vhodných ochranných prostriedkov.

Pri objednávaní laserových okuliarov je potrebné uviesť nižšie uvedené údaje. Na základe týchto údajov bude stanovená cena okuliarov.

  • Vlnová dĺžka (nanometer)
  • Max. priemerný výkon (W)
  • Min. priemer paprska (mm)
  • Min. rozptyl (grad)
  • Max. energia impulzu (J)
  • Max. opakovaná pulzná frekvencia (Hz)
  • Min. dĺžka impulzu (s)


Je potrebné uviesť, či je požadovaná ochrana v celom spektre optického žiarenia podľa EN 207, alebo iba v pásme viditeľného žiarenia (400-700 nm) podľa EN 208.

V prípade, že potrebujete bližšie informácie, prosím kontaktujte nás:

E-mail: uvex@uvex-safety.sk
Tel.: +421 51 77 32 138 

Ďalšie informácie:
www.uvex-laservision.de