Open/Close Menu

Kompetencia výrobcu

V našich závodoch vytvárame takmer 80 percent našich hodnôt. V týchto prevádzkárňach spájame najmodernejšie technológie, silu inovácie a vysokú mieru skúseností. Náš systém riadenia kvality odpovedá najvyšším požiadavkám a všetky závody sú certifikované podľa normy ISO 9001:2008.

Vybudovaním vysoko moderného technologického centra v meste Ceva, v Taliansku, reagovala SBU Footwear spoločnosti uvex safety group na výzvu vyrábať technicky náročné bezpečnostné topánky na najvyššej kvalitatívnej a výrobnej úrovni v Európe. Závod v Taliansku je schopný vyrábať bezpečnostné topánky na báze všetkých technológií, využívajúcich PUR a gumu, s maximálnou flexibilitou v jednom závode. Centrálne technologické centrum v podnikateľskej centrále v Nemecku pracuje na nových technológiách pre našich zákazníkov, ktoré sú zamerané na budúcnosť, a vyvíjajú sa aj novinky na rovnako vysokej, náročnej úrovni.