Open/Close Menu

Made by uvex

 

Kvalita: 10 dôvodov prečo je spoločnosť uvex lídrom

uvex je výrobná spoločnosť. Vďaka desaťročiam skúseností s vývojom a produkciou osobných ochranných prostriedkov dokážeme spĺňať individuálne požiadavky našich zákazníkov a vytvárať skutočnú pridanú hodnotu. Zákazníci na celkom svete dôverujú, že na naše výrobky a služby kladieme vysoké nároky z hľadiska kvality, a spoliehajú sa na odbornú úroveň nášho poradenstva. V našej každodennej práci nás pri plnení nášho sľubu kvality poháňa táto dôvera.

RIADENIE KVALITY

Procesy a postupy vo všetkých výrobných závodoch skupiny uvex sú certifikované podľa noriem ISO 9001:2008 a sú každoročne kontrolované inšpekčným orgánom TÜV Süd.

BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

uvex nepoužíva žiadne nebezpečné látky v zmysle nariadenia REACH a založila svoj ​​vlastný dodatočný zoznam zakázaných škodlivých látok.

SOCIÁLNY ŠTANDARD

Spoločnosť uvex sa hlási k sociálnym štandardom skupiny uvex vo všetkých svojich výrobných závodoch a zabezpečuje súlad s týmito predpismi v rámci jej celého dodávateľského reťazca.

OBCHOD SÚ ĽUDIA

Prostredníctvom pravidelného vzdelávania a školení, uvex sústavne zlepšuje poradenskú odbornosť svojich zamestnancov vo všetkých príslušných odborných oblastiach.

UDRŽATEĽNOSŤ

Spoločnosť uvex sa vo všetkých svojich výrobných závodoch dôsledne zameriava na trvalo udržateľnú výrobu. To zahŕňa zodpovedné využívanie zdrojov a znižovanie odpadu na absolútne minimum.

NORMY

uvex spĺňa všetky príslušné normy pre osobné ochranné prostriedky. Počas výrobného procesu sa uskutočňujú pravidelné kontroly.

ODBORNÉ TESTOVANIE

Konzistentnú kvalitu svojich výrobkov zabezpečuje spoločnosť uvex pomocou vlastných skúšobných laboratórií vo svojich výrobných závodoch. Skúšobné metódy a normy sa neustále vyvíjajú v úzkej spolupráci s poprednými externými inštitúciami.

SIEŤ ODBORNÍKOV

Spoločnosť uvex si vytvorila s vybranými strategickými partnermi pre výrobu polotovarov a surovín dlhodobú spoluprácu. Zamestnanci spoločnosti uvex zabezpečujú, aby vysoké požiadavky na kvalitu boli splnené.

OCHRANA ZAMESTNANCOV

Všetky výrobné prevádzky spoločnosti uvex pracujú podľa najvyšších bezpečnostných noriem a sú certifikované v súlade so špecifikáciami systému riadenia bezpečnosti pri práci OHRIS/LV 21.

INOVAČNÝ PROCES

Spoločnosť uvex má komplexný proces tvorby svojich produktov. Systematický inovačný proces zabezpečuje vysokú úroveň inovácie a kvalitu v rámci celého hodnotového reťazca.