Open/Close Menu

Stratégia skupiny uvex safety group

Spoločnosť uvex je inovatívny poskytovateľ značkových systémov s medzinárodnými výrobnými odbornými skúsenosťami. 

 

Inovácie
Naša spoločnosť vyvíja, vyrába a distribuuje výrobky pre priemyselnú bezpečnosť, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne, funkčné a inovačné štandardy. Prostredníctvom nášho komplexného konceptu služieb, napĺňame náš cieľ vytvárať merateľnú pridanú hodnotu pre zákazníkov po celom svete. Usilujeme sa byť lídrami inovácií v našom odbore.

 

Trvalá udržateľnosť
Ako výrobná spoločnosť sme si vedomí našej zodpovednosti. Naším cieľom je efektívne udržiavať v rovnováhe ekonomické, ekologické a sociálne záväzky. Aby sme tento cieľ dosiahli, stanovili sme si náročné štandardy pre naše výrobné prevádzky a pre naše produkty, ktoré sa tiež vzťahujú na celú sieť našich partnerov.

 

Obchod sú ľudia.
Ľudia sú v centre toho, čo robíme. Ochrana ľudí je cieľom našej spoločnosti. Našim zamestnancom poskytujeme príležitosti pre profesionálny a kariérny rozvoj v medzinárodnej spoločnosti.

 

Naším najvyšším cieľom je stupeň víťazov