Open/Close Menu

Kto chce chrániť ľudí, musí prevziať zodpovednosť

Značka uvex je našim záväzkom. Hlavný motív „protecting people“ je našim poverením. Z tohoto motívu sa odvíja povinnosť trvale udržateľného zodpovedného jednania tak v spoločenskej, ako aj v sociálnej oblasti.

 

Chceme dostať do súladu ekonómiu, ekológiu a spoločenský záväzok. Ako rodinná firma nezabúdame nikdy ani na tému trvalej udržateľnosti, ktorá pre nás veľa znamenala v minulosti, má ho aj v súčasnosti a bude mať aj v budúcnosti.

Ochrana životného prostredia v spoločnosti uvex

Náš "protecting people" je pre nás záväzkom práve s ohľadom na zodpovedné zaobchádzanie so životným prostredím a so zdrojmi, ktoré sú potrebné na výrobu našich produktov. Nechceme, aby naše aktivity mali negatívny vplyv na životné prostredie, na ktoré pôsobíme, a súčasne chceme spotrebiteľovi, ktorý naše produkty používa, ponúknuť maximálne možnú bezpečnosť produktu. Viac...

Záväzky spoločnosti uvex v sociálnej oblasti

Keďže sme rodinná firma, záväzky v sociálnej oblasti sú pre nás mimoriadne dôležité. Uvex a tým pádom aj uvex safety group a jej spolupracovníci si uvedomujú vážnosť svojej sociálnej zodpovednosti v mnohých projektoch, iniciatívach a aktivitách. Viac...

Zdravie & bezpečnosť v spoločnosti uvex

Zdravie & bezpečnosť našich spolupracovníkov, zákazníkov a všetkých ľudí, ktorí sú v kontakte so spoločnosťou uvex safety group, sú pre nás dôležité. K tomu patrí aj dodržiavanie ustanovení, týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci na pracovisku, ako aj dodržiavanie zákonných štandardov a noriem, a tiež presadzovanie dobrovoľných štandardov a opatrení, aby sme tak zaručili bezpečnosť a zdravie ľudí, ktorí vyrábajú naše produkty, prípadne ich používajú. Viac...