Open/Close Menu

Sociálny angažmán spoločnosti uvex

Spoločnosť uvex safety group sa z presvedčenia venuje v prospech spoločnosti rôznym aktivitám. Ako príklad uvádzame dve hlavné aktivity.

 

NADÁCIA RAINERA WINTERA

NADÁCIA RAINERA WINTERA

NADÁCIA RAINERA WINTERA je kompetentná verejná nadácia občianskeho práva so sídlom vo Fürthe. Nadácia bola založená v roku 1980 Rainerom Winterom, spoločníkom a predsedom spoločnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH & CO. KG. „Dal som si za úlohu rýchlo a nebyrokraticky pomáhať chudobným, chorým a postihnutým deťom na celom svete“, hovorí Rainer Winter. Už 30 rokov finančne podporuje NADÁCIA RAINER WINTER STIFTUNG chudobné a choré deti, a to zo 60-tich percent v Nemecku zo 40-tich percent na celom svete.
 

Od založenia nadácie išlo už 1,6 mil. euro do regionálnych a medzinárodných projektov. NADÁCIA RAINER WINTER STIFTUNG pritom spolupracuje aj s inými organizáciami a poskytuje jednorázové príspevky pri mimoriadnych udalostiach, ako sú napríklad katastrofy alebo hlad za účelom bezprostrednej pomoci chudobným deťom a preberá nad nimi patronát. Uvádzame niekoľko príkladov: zemetrasenie na Haiti, , katastrofa, spôsobená tsunami v Ázii a útoky z 11. septembra 2001 v New Yorku.

Najviac však nadácii a jej zakladateľovi ležia na srdci projekty v Nemecku, špeciálne v oblasti Fürth / Norimberg. Nadácia pritom podporuje okrem iného úrady pre mládež a materské škôlky v samotnom meste Fürth ako aj na území jeho okresu, detský domov St. Michael, „Centrum aktívnych občanov“, spolok 1-2-3 e.V. (prevencia užívania návykových látok a prevencia násilia na základných školách), ako aj Mestskú misiu v Norimbergu. Ďalším ťažiskom je dlhodobá spolupráca s kresťanskou organizáciou Christliches Jugenddorfwerk Deutschland (CJD).

VISION FOR THE WORLD e. V.

Vision for the world

Na celom svete trpí 45 miliónov ľudí slepotou. 90 percent z nich žije v krajinách tretieho sveta, čo znamená, že obyvatelia rozvojových krajín sú vystavení desaťkrát vyššiemu riziku, že oslepnú, než obyvatelia priemyselných krajín. V 80-tich percentách prípadov by sa pritom slepote dalo zabrániť!

Zabrániť slepote obyvateľov krajín tretieho sveta, liečiť obyvateľov a minimalizovať riziko oslepnutia je cieľom spolku Vision 12ort he World e.V., ktorý bol založený v roku 2002. Členovia spolku by chceli svojim angažovaním sa ukázať, že berú vážne sociálnu zodpovednosť a svoje skúsenosti, vedomosti a sieť použiť v prospech postihnutých a pomáhať ďalej rozvíjať starostlivosť v oblasti očného lekárstva v krajinách tretieho sveta. Pri výbere svojich projektov spolupracuje Vision 12ort he World s uznávanými a skúsenými organizáciami, ako je Christoffel-Blindenmission.

Spoločnosť uvex safety group, korene a úspech ktorej ako spoločnosti s vedúcim postavením na trhu v oblasti ochrany očí sú neoddeliteľne spojené s ochranou zraku, spolupracuje s Vision 12ort he World a ako partner dlhodobo podporuje prácu a projekty v krajinách tretieho sveta. Pozornosť zameriava predovšetkým na liečenie katarakty (šedý zákal), t.j., postupného zakalenia šošovky, ktoré prechádza až do úplného oslepnutia, a ktoré okrem iného spôsobuje príliš silné a trvalé pôsobenie škodlivého UV-žiarenia na oko.