Open/Close Menu

Zdravie & bezpečnosť

Bezpečnosť pri práci od spoločnosti uvex

Na mnohých pracoviskách hrozia rôzne nebezpečenstvá. Spoločnosť Uvex by Vás chcela pred nimi chrániť. Ako jedna z vedúcich spoločností na trhu, ktorá vyrába osobné ochranné pomôcky ako ochranu pri práci, ponúka uvex koncept bezpečnosti od hlavy po päty. Značka uvex je záväzok – samozrejme, že to platí aj vo vzťahu k našim spolupracovníkom. Viac...
 

uvex a Európske nariadenie o chemikáliách REACH

Nariadenie o chemikáliách REACH (registrácia, evaluácia, autorizácia chemických látok) upravuje právo v oblasti chemikálií. Uvex si bez obmedzenia stojí za povinnosťami, ktoré vyplývajú z cieľov REACH a za ich realizáciou. Našim cieľom je ochrana ľudského zdravia a ochrana životného prostredia. Viac informácií a orientačná pomoc REACH:

Zakázané škodlivé látky – bezpečnosť produktu v spoločnosti uvex

uvex chráni spotrebiteľa. Tie najprísnejšie kritériá platia v spoločnosti uvex predovšetkým pre produkty, ktoré sa dostávajú do kontaktu s pokožkou – takými sú práve osobné ochranné pomôcky – tieto kritériá nielenže ďaleko prekračujú predpisy EÚ, ale čo sa týka bezpečnosti produktu a nezaťažovania životného prostredia, môžu slúžiť ako príklad. Obchodná politika spoločnosti uvex totiž hovorí o tom, že uvex ponúka len také produkty, ktoré neobsahujú žiadne nebezpečné účinné látky a teda nezaťažujú ani užívateľa, ani životné prostredie.

Aby bolo možné zabezpečiť bezpečnosť produktu vzhľadom na nebezpečené účinné látky, je používanie škodlivých substancií v produktoch značky uvex zakázané. V prípade, že použitie škodlivých substancií je nevyhnutné, používajú sa len v rámci prísne stanovených hraníc, ktoré bezpečne vylučujú ohrozenie užívateľa a životného prostredia. Detaily k tejto téme nájdete v našom prehľade „Zakázané škodlivé látky“. Dodržiavanie týchto hraničných hodnôt sa pravidelne kontroluje v nezávislých laboratóriách.