Open/Close Menu

Koncepcia ochrany životného prostredia skupiny uvex

Preberáme na seba vlastnú zodpovednosť.

 

uvex ponúka svojim zákazníkom nielen produkty, ktoré šetria životné prostredie, ale na vlastnú zodpovednosť vykonáva aktívne aj opatrenia, zamerané na ochranu životného prostredia.

Preberáme na seba vlastnú zodpovednosť a pre ochranu životného prostredia robíme z vlastnej iniciatívy viac, než si to vyžaduje zákon. Vykonávame opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré sú nám šité na mieru, a ktoré naši spolupracovníci a spolupracovníčky denne presadzujú do praxe. Myšlienka ochrany životného prostredia a jej presadzovanie rokmi stále viac a viac naberá na význame a je integrovanou súčasťou a nevyhnutnosť každého všedného dňa v našich prevádzkach.

 

Preto v našej podnikovej politike zaujíma ochrana životného prostredia, ochrana spotrebiteľa , ako aj ochrana našich spolupracovníkov veľmi významné miesto. Okrem cieľa, ktorým je zlepšenie výkonnosti firmy v rámci konkurenčného boja, kladieme rovnaký dôraz aj na zodpovednosť za našich spolupracovníkov a na šetrný prístup k životnému prostrediu.

 

uvex chce dosiahnuť celkovú integrovanú ochranu životného prostredia: nielen pracovníci, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia, ale aj každý jeden pracovník je povinný chrániť životné prostredie:

  • Zvyšujeme kvalifikáciu našich spolupracovníkov a motivujeme ich k tomu, aby konali angažovane, kompetentne a aby chránili životné prostredie.
  • Robíme opatrenia, cieľom ktorých je udržanie minimálneho vplyvu našich prevádzok na životné prostredie a vytvorenie bezpečného pracovného prostredia pre našich spolupracovníkov.
  • Zohľadňujeme úsporné používanie zdrojov, počnúc vývojom produktov a všetkých nasledujúcich krokov pri jeho realizácii, ako je výroba, skladovanie a transport.