Open/Close Menu

Trvalo udržateľná výroba bezpečnostnej obuvi

UVEX-CAGI S.R.L. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti uvex safety group a miestom, kde sa vyrába bezpečnostná obuv. Firma s vysoko modernou výrobou a oddelením výskumu a vývoja sa nachádza v talianskom meste Ceva.
    
Spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť sú integrovanou súčasťou podnikateľskej politiky spoločnosti uvex. Náš cieľ, chrániť ľudí, životné prostredie, klímu a spotrebiteľa, ovplyvňuje celý reťazec tvorby hodnôt. Pozornosť je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

1. energia & klíma
2. Carbon Footprint
3. voda & odpadové vody
4. odpady & recyklácia
5. Made in Europe
6. bezpečnosť práce & bezpečnosť produktu
7. trvalo udržateľný koncept produktu
8. spoločenská zodpovednosť

PREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ!