Open/Close Menu

Filozofia

Ako stredne veľká firma sme v dôsledku globalizácie vystavení stále sa stupňujúcemu konkurenčnému boju. Pretože externé faktory sú pre všetkých účastníkov trhu rovnaké, úspech závisí od značky. Preto je skutočnosť, že našou značkou žijeme, približujeme Vám ju a taktiež ju objasňujeme, o to dôležitejšia. Naša vízia je našim najvyšším cieľom a našou motiváciou. Naša vízia dáva našim spolupracovníkom, ale aj Vám a každému, kto je so značkou spojený, niečo, čomu môže veriť, ako aj pocit spolupatričnosti.

Vízia

Vo svete uvex by sme chceli byť vykonávateľom inovácií, chceme sa na celom svete postarať o rast, zameraný na hodnotu a vo všetkých oblastiach našich aktivít a na všetkých trhoch sa chceme dostať na schodík víťazov! Value follows innovation!

Misia

Značka uvex je pre nás povinnosťou. Vedúci motív „protecting people“ je našim poslaním. K tomu vyvíjame, vyrábame a predávame výrobky a poskytujeme servisné služby, zamerané na bezpečnosť a na ochranu zdravia pri práci, pri športe a vo voľnom čase.