Digitálne ochranné prostriedky: uvex techware

Integrácia digitálnych funkcií do osobných ochranných prostriedkov (OOP) otvára doposiaľ neexistujúce možnosti ochrany ľudí. Systém uvex techware umožňuje monitorovanie citlivých častí tela od hlavy až po päty pomocou senzoriky a akčných členov. Vďaka sieťovému prepojeniu OOP sa môžu realizovať metafunkcie, ktoré reagujú, interagujú a komunikujú s ľuďmi v závislosti od situácie.

Masový trend digitálnej transformácie teraz prináša úplne nové koncepcie výrobkov aj do sféry osobných ochranných prostriedkov, pomocou ktorých možno úspešne realizovať rozsiahlu transformáciu v priemyselnom prostredí. „Nové digitálne technológie umožňujú doposiaľ nerealizovateľné rozširovania existujúcich bezpečnostných funkcií a zároveň prinášajú nové podnety na zvýšenie ochrany a pohodlia ľudí,“ vysvetľuje Stefan Brück, generálny riaditeľ spoločnosti uvex safety group. „Spoločnosť uvex safety group preto založila oddelenie „Digital Business Innovation“, ktoré zodpovedá za vývoj digitálneho produktového systému uvex techware.“ V spolupráci s kompetentnými partnermi z oblasti technológií a kľúčovými zákazníkmi vznikli prvé prototypy výrobkov a aplikácie, ktoré na základe realistických prípadových štúdií poskytujú podnety na vytváranie riešení problémov navrhnutých presne na mieru.

„Výrobky systému uvex techware urobili prvý krok v oblasti hardvérových a softvérových riešení v podobe konkrétnych prototypov. „Sme presvedčení, že za pomoci tejto stratégie dokážeme uspokojiť nové požiadavky pracovného sveta budúcnosti,“ vraví Stefan Brück. „Naša vízia spočíva v kompletnom sieťovom prepojení týchto koncepcií výrobkov a v integrovaní systému bezpečnostného manažmentu OOP. Vývoj týchto riešení by mal prebiehať v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi s cieľom zaistiť možnosť ich integrácie do systémovej infraštruktúry.“

Koncepcie výrobkov predstavené na veľtrhu A+A v roku 2017:

Inteligentná prilba Smart Helmet – uvex pheos techware
V mnohých pracovných situáciách je nutné zaistiť nekompromisnú ochranu hlavy. Pasívne bezpečnostné funkcie inteligentnej prilby Smart Helmet možno mnohonásobne zdokonaliť použitím metasnímačov na monitorovanie situácie. Vďaka tomu možno zaistiť nosenie OOP a zabudované snímače zrýchlenia umožňujú zaznamenanie nárazu, voľného pádu či náhlej bezvládnosti. Ďalšie snímače, napríklad na zaznamenávanie teploty, vlhkosti či intenzity osvetlenia okolitého prostredia, umožňujú realizáciu ďalších funkcií, ktoré sa dajú prispôsobiť podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka a požiadaviek na príslušnú oblasť použitia.

Inteligentné okuliare Smart Glasses – uvex i-works techware
Ochranné okuliare predstavujú ideálnu platformu vizualizácie informácií. Vývoj sa v tomto prípade sústreďuje na integráciu do osvedčených koncepcií ochrany očí. Použité technológie umožňujú nasadenie v reálnych pracovných podmienkach, napríklad v prostredí s vyššou intenzitou osvetlenia či v náročnom teréne. Informácie sa premietajú na vnútornú stranu ochranných okuliarov podobne ako v prípade head-up displeja v aute, takže nie sú závislé od vonkajších podmienok. Zobrazenie umožňuje kedykoľvek pristupovať k údajom snímačov, ako aj k nameraným hodnotám z externých snímačov. Použité koncepcie sú optimalizované s cieľom minimalizovať spotrebu energie a zaistiť nízku hmotnosť.

Inteligentný systém ovládania gestami Smart Gesture Control – uvex suXXeed techware
Interakcia medzi človekom a strojom predstavuje v závislosti od pracovného prostredia veľkú výzvu v kontexte digitálnej bezpečnosti pri práci. Pri obsluhe mobilných koncových zariadení s malými tlačidlami a obrazovkami je potrebné časté zvliekanie ochrany rúk. Modul Smart Gesture Control sa dá integrovať na rôzne miesta OOP a vďaka technológii 3D rozpoznávania gest nevyžaduje ovládanie dotykom. Modul umožňuje riadenie funkcií napríklad prostredníctvom inteligentných okuliarov Smart Glasses alebo prostredníctvom strojov a ich funkcií. Na zaistenie bezpečnosti a spätnej väzby pri interakcii sa používa 9 diód LED.

E-Glove – uvex phynomic techware
Ruka je najdôležitejší ľudský nástroj a potrebuje ochranu pred mechanickými vplyvmi, porezaním alebo škodlivými chemikáliami. Napriek tomu však nesmie dôjsť k zhoršeniu hmatového vnemu a manipulácie s nástrojmi. Vďaka integrácii čipov s technológiou NFC do rukavíc má používateľ prostredníctvom svojho mobilného koncového zariadenia kedykoľvek k dispozícii všetky informácie, ako napríklad účel použitia či trvácnosť výrobku. K dispozícii je možnosť individuálneho prispôsobenia ochranných rukavíc a regulácie prístupov k strojom, resp. k infraštruktúre, navyše sa otvárajú úplne nové možnosti v súvislosti s riadením dodávateľského reťazca z OOP.

Smart Insole – uvex 1 techware
Ochranná obuv predstavuje spojovací článok medzi človekom a jeho bezprostredným prostredím pri nesedavých činnostiach. Z tejto predmetnej skutočnosti sa dá odvodiť mnoho biomechanických aj situačných scenárov. K mnohým pracovným úrazom dochádza v dôsledku pošmyknutia a dočasnej straty kontroly. Tieto situácie sa dajú zaznamenať, vyhodnotiť a pomocou cielených výstrah je možné predchádzať ďalším úrazom na identifikovaných miestach s výskytom nebezpečenstva. Použitie metasenzoriky umožňuje zaznamenávať popri informáciách o pohybe aj vlastnosti obuvi relevantné z hľadiska bezpečnosti, aby sa zaistilo aktívne rozpoznávanie poškodení a straty ochranných vlastností.

Active Lighting Vest – uvex
V nebezpečných situáciách je dôležité, aby zásahové zložky alebo účastníci nehôd nosili výstražné vesty, ktoré umožňujú rozpoznanie prítomnosti osôb pri osvetlení vďaka použitiu výstražných farieb a reflexných prvkov. Avšak v slabo osvetlených prostrediach sú pasívne výstražné vesty zle rozpoznateľné. Na zvýšenie bezpečnosti aj v takýchto situáciách sme vybavili vestu Active Lighting Vest aj aktívnym impulzovým svetelným zdrojom, ktorý je dobre rozpoznateľný aj vo veľmi tmavých prostrediach, takže zvyšuje úroveň bezpečnosti. Integrovanie vesty do sieťovo prepojenej bezpečnostnej koncepcie umožňuje využívať dodatočné funkcie výrazne nad rámec bežnej výstražnej vesty.

Dr. Markus Burghart predstavuje systém uvex techware na veľtrhu A+A v roku 2017

Skupina uvex

Skupina uvex group združuje tri medzinárodne pôsobiace spoločnosti pod jednou strechou: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina), ako aj Filtral group (Filtral a Primetta). Skupina uvex má zastúpenie v podobe 48 pobočiek v 22 krajinách, pričom hlavná časť výroby zostáva v Nemecku. Dve tretiny z približne 2 600 zamestnancov (stav: obchodný rok 2016/17) pracujú v Nemecku. Spoločnosť uvex je celosvetový partner medzinárodných vrcholových športov a naše výrobky používa nespočetné množstvo špičkových športovcov. Hlavný motív „protecting people“ je našou úlohou a naším záväzkom. Na tento účel spoločnosť uvex vyvíja, vyrába a distribuuje výrobky a služby súvisiace s bezpečnosťou a ochranou ľudí pri práci, športe a trávení voľného času.

Máte otázky? Kontakt pre tlač:

Thorsten Udet
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
Germany

Telephone: +49 911 9736-1449
Fax: +49 911 9736-1302

Zdieľať Tlačiť
uvex
SAFETY