uvex high-fit u-cut – extratrieda v segmente individuálnej ochrany sluchu

Poškodenie sluchu hlukom sa už roky nachádza na prvom mieste zoznamu uznaných chorôb z povolania. K poškodeniu sluchu hlukom dochádza zvyčajne pozvoľna a bezbolestne. Nebezpečenstvo pre sluch a nutnosť ochrany sluchu sa často rozpoznajú až príliš neskoro. Iba osoba postihnutá sluchovými problémami dokáže v plnej miere oceniť význam sluchu – pre spoločnosť uvex je ochrana a uchovávanie tohto zmyslu tou najvyššou prioritou.

Z hľadiska zaistenia úspešnej ochrany sluchu zohráva rozhodujúcu úlohu minimalizácia rušivých vplyvov pri nosení. Ochranné produkty, ktoré tlačia a nesedia optimálne, často vedú k tomu, že ich používatelia odmietajú nosiť. Modernejší konštrukčný tvar otoplastických chráničov sluchu uvex u-cut HC prináša znateľné zvýšenie pohodlia pri nosení a zaisťuje ešte lepšie vnímanie zvukov bez zhoršenia kvality akustickej izolácie. Vďaka strategicky umiestnenému výrezu v oblasti zvukovodu je teraz otoplastická pomôcka flexibilnejšia a navyše aj o niečo ľahšia. Zvyškový objem v zvukovode sa značne zväčšil.

Toto všetko prispieva k nebývalej miere pohodlia pri nosení pri zachovaní rovnakej úrovne zvukovej izolácie. Ochrana sluchu uvex high-fit u-cut je k dispozícii v dvoch vyhotoveniach v závislosti od individuálneho tvarovania. Otoplastické pomôcky sú k dispozícii vo vyhotovení v tvare polkruhovej klenby alebo plnej klenby. Obe verzie majú spoločný mäkký silikónový materiál s potvrdenou znášanlivosťou zo strany pokožky. Ubratím materiálu z otoplastickej pomôcky v oblasti zvukovodu sa dosiahla jej maximálna flexibilita, takže pomôcka dokáže kopírovať aj výrazné pohyby čeľuste. Vďaka špeciálnemu konštrukčnému tvaru sú tieto otoplastické pomôcky mäkšie, ľahšie a flexibilnejšie v oblasti zvukovodu ako aj v ušnici, takže poskytujú maximálnu mieru pohodlia pri nosení. Obe varianty majú antibakteriálnu povrchovú úpravu s nanočasticami. Kapilárny otvor pomáha predchádzať nárastu tlaku a pocitu izolácie. Otoplastické pomôcky uvex high-fit sú vybavené filtrom, ktorý možno zvoliť v závislosti od úrovne hluku na pracovisku. Všetky výrobky a ich hodnoty akustickej izolácie prechádzajú skúškami a certifikáciami podľa normy EN 352-2. Otoplastické pomôcky uvex high-fit u-cut sú vhodné na použitie vo všetkých prostrediach s vysokými teplotami a pre osoby s ušami citlivými na tlak.

uvex i-gonomics – inovácia vďaka zníženiu zaťaženia
Otoplastická pomôcka uvex high-fit u-cut je súčasťou inovatívneho produktového systému uvex i-gonomics, ktorý kombinuje relevantné bezpečnostné funkcie s vynikajúcimi ergonomickými vlastnosťami, pričom umožňuje ich meranie použitím vedeckých metód. Systém uvex i-gonomics zahŕňa výrobky vyvinuté prevažne na základe poznatkov z oblasti ergonómie. Spoločnosť uvex zaviedla takzvaný „index komfortu“ s cieľom umožniť kontrolu a porovnávanie výrobkov z hľadiska úrovne pohodlia pri nosení. Index komfortu sa skladá z troch hodnotiacich faktorov, z ktorých sa vypočíta priemerná hodnota určujúca „koeficient zníženia zaťaženia“ pri používaní konkrétneho výrobku. Vďaka tomu má spoločnosť uvex k dispozícii nástroj na zaistenie maximálnej porovnateľnosti – a to aj naprieč rôznymi druhmi výrobkov od rôznych výrobcov. Zníženie zaťaženia sa pritom meria v troch rôznych kategóriách: „force“ (záťaž pri nosení), „weight“ (hmotnosť) a „clima“ (klimatické pohodlie). Samozrejme, spoločnosť uvex pritom zohľadňuje odlišné základné vlastnosti rôznych druhov výrobkov – tomu zodpovedá aj variabilita testovacích postupov v rámci kategórií merania.

Skupina uvex

Skupina uvex group združuje tri medzinárodne pôsobiace spoločnosti pod jednou strechou: uvex safety group, uvex sports group (uvex sports a Alpina), ako aj Filtral group (Filtral a Primetta). Skupina uvex má zastúpenie v podobe 48 pobočiek v 22 krajinách, pričom hlavná časť výroby zostáva v Nemecku. Dve tretiny z približne 2 600 zamestnancov (stav: obchodný rok 2016/17) pracujú v Nemecku. Spoločnosť uvex je celosvetový partner medzinárodných vrcholových športov a naše výrobky používa nespočetné množstvo špičkových športovcov. Hlavný motív „protecting people“ je našou úlohou a naším záväzkom. Na tento účel spoločnosť uvex vyvíja, vyrába a distribuuje výrobky a služby súvisiace s bezpečnosťou a ochranou ľudí pri práci, športe a trávení voľného času.

Máte otázky? Kontakt pre tlač:

Thorsten Udet
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
Germany

Telephone: +49 911 9736-1449
Fax: +49 911 9736-1302

Zdieľať Tlačiť
uvex
SAFETY