Open/Close Menu

uvex ochrana zraku – inovatívna svojou formou i funkciou

 • Ochranné okuliare Highlights od spoločnosti uvex

  Razantný pokrok v oblasti priemyslu & remesiel je stálou výzvou pre hľadanie riešenia problémov, výzvou na zosúladenie bezpečnosti, funkčnosti, kvality a dizajnu. Našim cieľom je vyvinúť takú ochranu zraku, ktorá bude zrak perfektne chrániť a súčasne umožní aj perfektné videnie.


Vlastným vývojom produktov realizujeme naše predstavy a projekty. Všetky produkty nielenže spĺňajú požiadavky EN normy pre oblasť ochrany zraku, ale ich dokonca aj prekračujú. Mechanické a optické vlastnosti sú kontinuálne kontrolované v laboratóriu pre testovanie ochrany zraku.

V našich závodoch vytvárame takmer 80 percent našich hodnôt. V týchto prevádzkárňach spájame najmodernejšie technológie, silu inovácie a vysokú mieru skúseností. Ochrana zraku "Made in Germany" je pre nás záväzkom i poverením.


 • Vedúce kompetencie v oblasti ochrany zraku

  Technológia

 • Moderné zariadenie pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie

  uvex academy

 • Okuliare a filtre na ochranu pred laserovým žiarením, okná na ochranu pred laserovým žiarením

  Laservision