Impressum

Vydavateľ

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181 – 189
90766 Fürth NEMECKO

Telefón: 0911/97 36 – 0
Fax: 0911/97 36 – 1760
E-mail: safety@uvex.de

Sídlo spoločnosti: Fürth
Obvodný súd Fürth HRB399
IČ DPH: DE 132 756 048

Obchodné vedenie:
Stefan Brück (generálny riaditeľ)
Martin Leusmann

Právne upozornenie

Spoločnosť uvex teší, že ste zavítali na túto webovú lokalitu a že sa zaujímate o náš podnik a naše výrobky. Požiadame vás o poskytnutie osobných informácií. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné.

Všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť uvex získa prostredníctvom tejto webovej lokality, sa ukladajú, spracovávajú a v prípade potreby poskytujú ďalším podnikom koncernu uvex výlučne s cieľom poskytnúť vám individuálne služby, prípadne na účely zasielania informácií o výrobkoch alebo šírenia ponúk služieb. Spoločnosť uvex sa zaručuje, že zachová dôvernosť poskytnutých údajov v súlade s platnými legislatívnymi nariadeniami na ochranu údajov.

Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá, ako aj ich vyžiadania na webovej lokalite uvex podliehajú ochrane autorských práv a iným ochranným zákonom. Obsah tejto webovej lokality sa bez súhlasu nesmie kopírovať, rozširovať ani meniť na komerčné účely.

Značky

Ak nie je uvedené inak, značky na webových lokalitách spoločnosti uvex sú chránené zákonom. Platí to predovšetkým pre značky, názvy výrobkov, firemné logá a emblémy spoločnosti uvex.

Ručenie/záruka

Zostavovaniu tejto webovej lokality sme venovali maximálnu pozornosť. Spoločnosť uvex však napriek tomu môže ručiť za bezchybnosť a presnosť uvedených informácií iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

  1. s výnimkou ustanovenia v bode č. 2) neručíme – bez ohľadu na právny dôvod – za drobné zanedbanie povinností z našej strany, zo strany našich zástupcov alebo našich pomocných síl. V prípade drobného zanedbania základných povinností sa výška nášho ručenia obmedzuje na výšku, ktorá zodpovedá typickým predvídateľným škodám.
  2. Predchádzajúce vylúčenia záruky a obmedzenia záruky neplatia v prípade telesnej alebo zdravotnej ujmy, pri usmrtení a v prípadoch ručenia na základe objektívnej zodpovednosti.

Žiadne licencie

Spoločnosť uvex sa chce prezentovať inovatívnou a informatívnou webovou lokalitou. Dúfame, že sa vám naša webová lokalita páči. Používanie tejto webovej lokality neudeľuje žiadnu licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločnosti uvex alebo tretích strán.

Systém likvidácie odpadu

Spoločnosť UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH sa podieľa na systéme likvidácie odpadu Interseroh. Naše číslo výrobcu je 138332.

Internetová agentúra

Aquarius Digital GmbH
www.aquarius.biz

Technická realizácia

netlogix Web Solutions
websolutions.netlogix.de