Normy a smernice

Samozrejme, naše výrobky spĺňajú všetky potrebné normy a štandardy – no nielen to: očakávame od nich vždy ešte čosi navyše. V záujme zaistenia špičkovej bezpečnosti, ktorú od nás naši zákazníci právom očakávajú.

Ochranné prilby

Čo znamená priemyselná ochrana hlavy? A čo presne sa píše v norme DIN EN 397?

Viac informácií o normách týkajúcich sa ochrany hlavy

Ochranné okuliare

V oblasti priemyselnej ochrany očí existuje množstvo noriem – pomôžeme vám zachovať si v nich prehľad.

Viac informácií o normách týkajúcich sa ochrany očí

Ochrana sluchu

Čo hovoria jednotlivé časti normy DIN EN 352? A ako funguje rozpoznávanie signálov?

Viac informácií o normách týkajúcich sa ochrany sluchu

Masky na ochranu dýchacích orgánov

V čom presne sa líšia triedy ochrany dýchacích orgánov FFP1, FFP2 a FFP3?

Viac informácií o normách týkajúcich sa ochrany dýchacích orgánov

Ochranné odevy a jednorazové kombinézy

Množstvo noriem týkajúcich sa ochranných odevov znamená aj množstvo otázok – my máme odpovede.

Viac informácií o normách týkajúcich sa textilu

Ochranné rukavice

Ochrana pred reznými poraneniami, chemikáliami a mechanickými vplyvmi – čo znamenajú označenia?

Viac informácií o normách týkajúcich sa ochrany rúk

Ochranná obuv

Používanie ochrannej obuvi upravuje v zásade iba jedna norma – zato však s nespočetnými dodatočnými označeniami.

Viac informácií o normách týkajúcich sa ochrannej obuvi