Kvalita made in uvex

Pre spoločnosť uvex je kvalita omnoho viac než len súčet jednotlivých dobrých vlastností. Kvalita je základný postoj, ktorý riadi podniky, ciele, výrobky a služby. „Made in uvex“ je pečať kvality – a náš prísľub voči zákazníkom, zamestnancom a životnému prostrediu.

Čo znamená kvalita?

Kvalita môže zahŕňať množstvo faktorov: odolnosť, efektivita, vysoká životnosť, čistota, spracovania a mnoho ďalších. Výrobky vysokej kvality pre nás nie sú vec cti, ale náš obchodný model. Slogan „Quality made in uvex“ sa však vzťahuje aj na kvalitu procesov, spoločenskej zodpovednosti a hospodárnosti.

 

Vytváranie hodnôt

Iba podniky, ktoré sú pripravené vziať vývoj a výrobu vlastných výrobkov a s nimi spojených služieb úplne do vlastných rúk, dokážu zaručiť ich kvalitu a bezpečnosť. Spoločnosť uvex má vplyv na všetky parametre výrobku od prvého náčrtu cez navrhovanie tvaru až po záverečnú kontrolu kvality. Rozsiahly prístup k celému reťazcu tvorby hodnôt nám dáva najlepšiu možnú kontrolu nad kvalitou našich výrobkov.

 

Kvalita nad rámec požiadaviek

Kvalita výrobkov sa v dnešnej dobe meria jednostranne podľa štandardov a vopred stanovených parametrov, ktorých splnenie je nevyhnutným predpokladom na získanie certifikácií špecifických pre konkrétne odvetvia. Spoločnosť uvex ide ešte o krok ďalej. Už počas vývoja naše výrobky priebežne kontrolujeme vo vlastných skúšobných laboratóriách. Takýmto spôsobom sa uisťujeme, že spĺňajú štandardy a normy vo všetkých ohľadoch – a dokonca prekonávajú stanovené parametre. V záujme zaistenia špičkovej bezpečnosti.

 

Posilňovanie lokalít

Náš podnik bol založený v roku 1926. V nasledujúcich rokoch začala spoločnosť uvex navrhovať, vyvíjať a vyrábať vlastné ochranné okuliare v materskom závode v meste Fürth. Už 90 rokov zostávame verní záväzku kvality „Made in uvex“ – pritom sa opierame hlavne o odborné poznatky v oblasti technológií, bohaté odborné vedomosti a vynikajúcu odbornú prípravu našich zamestnancov v lokalitách v Nemecku, Európe a zámorí.

Ressourcen schonen

327,4 Tonnen Kohlendioxid, 4.000 Liter Maschinenöl, 542 Megawattstunden Strom – das sind Auszüge aus der uvex Sparbilanz 2014. Ob Reduzierung von Schadstoffausstoß, Minimierung von Produktions- und Rohstoffverbrauch oder Senkung der Lärmbelastung: Der schonende Umgang mit Ressourcen ist ein Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Die so eingesparten Kosten ermöglichen großzügige Investitionen in die Qualität unserer Standorte – und damit auch in die Qualität unserer Produkte.

Šetrenie zdrojov

327,4 ton oxidu uhličitého, 4 000 litrov strojového oleja, 542 megawatthodín elektrickej energie – to sú len niektoré čísla z bilancie šetrenia spoločnosti uvex za rok 2014. Či už ide o znižovanie množstva škodlivých emisií, minimalizáciu výrobných prostriedkov a surovín, alebo o zníženie zaťaženia hlukom: šetrné zaobchádzanie so zdrojmi je základným pilierom našej podnikovej filozofie. Takto ušetrené náklady umožňujú vynakladať veľkorysé investície na kvalitu našich lokalít – a tým aj na kvalitu našich výrobkov.

Unabhängigkeit bewahren

Als Familienunternehmen in der dritten Generation steht uvex für eine langfristig stabile Entwicklung der Unternehmensmarke wie auch der damit verbundenen Produkte und Leistungen. Neuinvestitionen tätigen wir ausschließlich unter Einsatz eigener Mittel. Eine derart nachhaltige Unternehmenspolitik lässt sich nur in einem verantwortungsvoll geführten, finanziell unabhängigen Umfeld bewahren.

Zachovanie nezávislosti

Spoločnosť uvex ako rodinný podnik v tretej generácii sa usiluje o dlhodobo stabilný rozvoj podnikovej značky, ako aj výrobkov a služieb, ktoré sú s tým spojené. Nové investície realizujeme výlučne z vlastných prostriedkov. Takáto udržateľná podniková politika sa dá zachovať iba v zodpovednom a finančne nezávislom manažérskom prostredí.

Werkzeuge optimieren

Die Qualität von Produkten ist immer nur so gut, wie die Qualität der Rohstoffe und der Werkzeuge, die zur Herstellung verwendet werden. Um höchsten Ansprüchen zu genügen, entwickeln wir unsere Werkzeuge selbst und fertigen sie dann in Zusammenarbeit mit langjährigen, zuverlässigen Partnern. Diese enge Verzahnung der einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette versetzt uns in die Lage, Qualität ganzheitlich sicherzustellen.

Optimalizácia nástrojov

Kvalita výrobkov je vždy len taká dobrá ako kvalita surovín a materiálov, ktoré sa použijú pri výrobe. S cieľom vyhovieť najvyšším nárokom si vyvíjame vlastné nástroje a potom ich vyrábame v spolupráci s dlhoročnými, spoľahlivými partnermi. Toto tesné prepojenie jednotlivých článkov reťazca tvorby hodnôt nám dáva možnosť komplexného zaistenia vysokej kvality.