Ochrana sluchu: Správny výber má zásadný význam

Ochrana sluchu je k dispozícii v mnohých rôznych variantoch a hodí sa na použitie v rôznych situáciách. Ak sa často zdržiavate na miestach s vysokou úrovňou zaťaženia hlukom, potrebujete účinnú akustickú izoláciu. Ak vás ruší hluk strojov alebo hluk v kancelárii, hľadáte možnosti, ako tento hluk odtieniť, avšak takým spôsobom, aby ste sa necítili izolovane. Správna akustická izolácia neprepustí škodlivý alebo rušivý hluk, no zároveň zachová schopnosť počuť dôležité výstražné signály a vnímať reč.

Ako nájdem správnu ochranu sluchu?

Prvá otázka by mala znieť: Potrebujem mušľové alebo zátkové chrániče sluchu? Pri hľadaní odpovede by vám mohlo pomôcť naše video „Otázka bezpečnosti“, ktoré sme venovali téme ochrany sluchu.

Akú akustickú izoláciu potrebujem?

Krátka odpoveď: hodnota hluku – hodnota SNR

Aby sa dala stanoviť potrebná úroveň akustickej izolácie, najskôr sa musí zmerať úroveň hluku na pracovisku. Na tento účel musí profesijné združenie vykonať meranie emisií hluku. Zmeria sa úroveň nepretržitého hluku a v prípade potreby aj maximálna úroveň emisie hluku. Na základe toho je možné vytvoriť profil hluku. Následne možno vybrať vhodnú ochranu sluchu použitím metódy SNR (pomer signálu k šumu).

Cieľom pri výbere vhodnej ochrany sluchu je dosiahnutie efektívnej úrovne reziduálneho hluku pri uchu používateľa na úrovni medzi 70 a 80 dB. Ak je úroveň akustickej izolácie hluku príliš vysoká (neprimerane vysoká ochrana), môže to viesť k problémom s dorozumievaním a pocitu izolácie.

Príklad:  hladina hluku 100 dB – uvex xact-fit, SNR 26 dB = 74 dB

 

Každé ucho je iné

Každý zvukovod má inú veľkosť a odlišný tvar, preto musia zátky na ochranu sluchu dobre padnúť. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť uvex rôzne možnosti ochrany sluchu, ktoré sú vhodné pre zvukovody rôznych tvarov a veľkostí.

Správna manipulácia so zátkovými chráničmi sluchu

Výber

Jednorazové zátky na ochranu sluchu

Najvyššia bezpečnosť na jednorazové použitie: jednorazové zátky na ochranu sluchu uvex ponúkajú vynikajúce pohodlie aj pri dlhodobom nosení.

Opakovane použiteľné zátky na ochranu sluchu

Vždy poruke a ľahko sa čistia: opakovane použiteľné zátky na ochranu sluchu uvex s hygienickým puzdrom sú spoľahlivý spoločník na všedný pracovný deň.

Použitie

Správne použitie jednorazových zátok na ochranu sluchu uvex je nevyhnutným predpokladom na zaručenie optimálnej ochrany sluchu.

Jednorazové zátky na ochranu sluchu

(1) Jednorazové zátky na ochranu sluchu uvex krátko zrolujte v prstoch.
(2) Rukou uchopte ucho ponad hlavu a potiahnite ho mierne nahor, aby sa narovnal zvukovod.
(3) Zaveďte zátky na ochranu sluchu uvex a chvíľu ich pridržte na mieste. Ak ich spredu nevidieť, nachádzajú sa v správnej polohe.

Opakovane použiteľné zátky na ochranu sluchu

(1) Opätovne použiteľné zátky na ochranu sluchu uvex uchopte za stopky a šnúrku preveďte poza hlavu.
(2) Zátky na ochranu sluchu uvex zaveďte do zvukovodu a jemne ich zatlačte.

Hygiena

V znečistenom pracovnom prostredí môžu na povrch materiálov poľahky priľnúť častice a spôsobiť malé poranenia v uchu.

Jednorazové zátky na ochranu sluchu

Jednorazové zátky na ochranu sluchu uvex po každom použití zlikvidujte.

Opakovane použiteľné zátky na ochranu sluchu

(1) Poľahky ich môžete očistiť vlhkou čistiacou handričkou od spoločnosti uvex.
(2) Prípadne ich očistite vodou a jemným mydlom.
(3) Keď ich nepoužívate, odložte ich do hygienického puzdra uvex.

Video

Jednorazové zátky

Opakovane použiteľné zátky

Čítať ďalej

Odborný blog uvex

V našom odbornom blogu nájdete neustále aktuálne príspevky týkajúce sa spoločnosti uvex, osobných ochranných prostriedkov a všetkého, čo s tým súvisí – pozrite si kategóriu Ochrana sluchu.

Koleso výberu ochrany sluchu uvex

Vďaka nášmu interaktívnemu kolesu výberu ochrany sluchu môžete zistiť, akú ochranu sluchu potrebujete – na základe hladiny hluku na vašom pracovisku. Stačí vyskúšať!