Ochrana dýchacích orgánov: nástroj uvex Respiratory Expert System

Váš osobný sprievodca problematikou ochrany dýchacích orgánov vám poskytne základné poznatky, tipy z praxe, ako aj informácie o právnych rámcových podmienkach – a pomôže vám tak nájsť odpoveď na otázku, ktorá maska na ochranu dýchacích orgánov sa najlepšie hodí na vaše činnosti.

Nájdite dokonalú ochranu dýchacích orgánov!

Vyskúšajte si nezáväzne nášho virtuálneho poradcu pri výbere ochrany dýchacích orgánov.

Prejsť na URES

Rýchly spôsob vyhľadania správnej ochrany dýchacích orgánov

Výber správnych ochranných prostriedkov dýchacích orgánov je nevyhnutný z hľadiska zaručenia ochrany príslušného používateľa a treba mu venovať najvyššiu pozornosť. V záujme výberu správnej filtračnej masky na ochranu dýchacích orgánov bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce body:

  • Je nutné zistiť, resp. poznať typ, zloženie a koncentráciu príslušných nebezpečných látok (poznačte si číslo CAS). Meranie môže vykonať napríklad profesijné združenie. Zároveň musia byť známe príslušné pracovné podmienky so zohľadnením najvyšších hodnôt vystavenia pri práci.
  • V okolitom prostredí sa musí nachádzať dostatok kyslíka. Dodržiavajte zákonné ustanovenia týkajúce sa tejto problematiky – v Nemecku sa vyžaduje minimálna hodnota 17 obj. %.
  • Ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, musia byť vzájomne kompatibilné. Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú mimoriadne vhodné na použitie v kombinácii s ochrannými okuliarmi uvex.
  • Ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné pre osoby s bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami v oblasti tesniacich lemov masky na ochranu dýchacích orgánov.
  • Masky s označením „NR“ sa môžu používať maximálne 8 hodín. Masky s označením „R“ sa môžu používať maximálne 24 hodín, no po každom použití sa musia vyčistiť. Vo všeobecnosti platí, že maska sa musí vymeniť, keď sa začne citeľne zvyšovať dychový odpor.
  • Po zistení/odporúčaní potrebného stupňa ochrany (FFP1, FFP2 alebo FFP3), napríklad zo strany profesijného združenia, možno na základe nasledujúcej tabuľky vybrať vhodný model ochrany dýchacích orgánov v závislosti od pracovných podmienok. Upozorňujeme, že v záujme zaistenia najvyššieho možného pohodlia používateľov pri nosení ponúkame naše masky FFP3 iba s výdychovým ventilom.

Modely ochrany dýchacích orgánov uvex neposkytujú dostatočnú ochranu na pracoviskách, na ktorých sa vyžaduje použitie plynovej masky.

Vyhľadanie správnej masky

Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v prostrediach s bežnými teplotami
Stupeň ochrany Skladacia maska (s ventilom alebo bez neho) Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom alebo bez neho)
FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110
FFP23200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310
Dlhodobé použitia alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v prostrediach so zvýšenými teplotami
Stupeň ochrany Skladacia maska (s ventilom) Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110
FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP33310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315
S vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi
Stupeň ochrany Skladacia maska (s ventilom) Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1
FFP23220, 5220 2220, 7220
FFP35320 7320

Prehľad použitia

Činnosť Škodlivé látky Trieda ochrany
FFP1 FFP2 FFP3
Obrábanie dreva
Mäkké drevo: brúsenie a pílenie Jemné častice, drevný prach X
Tvrdé drevo (dub, buk, tropické dreviny): brúsenie a pílenie Jemné častice, drevný prach X
brúsenie/pieskovanie farby Jemné častice laku X
Brúsenie/pieskovanie laku (nátery s obsahom chrómu) Jemné častice laku X
Vodou riediteľné nátery s obsahom medi/chrómu/arzénu Rozprášené častice laku X
Stavebný a pomocný stavebný priemysel
práca s cementom, nanášanie omietok, obkladanie, kladenie striech Prach z cementu, omietky, obkladov alebo tvárnic X
Murárske práce: rezanie, vŕtanie, demolačné práce X
Azbest: práce menšieho rozsahu Vlákna X
Strešné izolácie: sklenené a minerálne vlákna Prach a vlákna X
Tmely a stierky: brúsenie Prach X
Zváracie práce
Zváranie hliníka a nehrdzavejúcej ocele Výpary z kovov a oxidov hliníka X
spájkovanie natvrdo Dym X
Kovoobrábanie
Kov: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie Kovový prach X
Ocele a nehrdzavejúce ocele s vysokým obsahom zliatin: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie Kovový prach X
Likvidácia odpadu a čistiace práce
triedenie a likvidácia odpadu Prach, huby X
Likvidácia zdravotníckeho odpadu Baktérie, spóry X
zametanie podláh Prach (netoxický) X
Rádioaktívne zamorené prachové častice Prach X
Poľnohospodárstvo
Nákazy zvierat a liečenie chorých zvierat Baktérie, vírusy X
práca so spórami húb Spóry X
práca so senom, obilím a múkou Prach X
Lekárstvo/ošetrovateľstvo/zdravotníctvo
alergie, peľ, prach v domácnosti, zvieracia srsť Prach, častice, spóry X
baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella Baktérie, vírusy X

Uvedené triedy filtrov predstavujú minimálne požiadavky a majú orientačný charakter. Používateľ sa pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že ochranný prostriedok dýchacích orgánov spĺňa požiadavky týkajúce sa nebezpečných látok a koncentrácie!

Filtre častíc sa rozdeľujú do troch tried:

  • FFP1: na ochranu pred časticami, ktoré nie sú toxické a nespôsobujú fibrózu. Použiteľné do 4-násobku príslušnej prahovej hodnoty (najvyššie hodnoty vystavenia pri práci).
  • FFP2: na ochranu pred zdraviu škodlivými, resp. menej toxickými časticami, parami a dymom; filtre na pevné a kvapalné častice so strednou úrovňou filtrácie. Použiteľné do 10-násobku príslušnej prahovej hodnoty (najvyššie hodnoty vystavenia pri práci*).
  • FFP3: na ochranu pred jedovatými časticami, parami a dymom; filtre na pevné a kvapalné aerosóly s vysokou filtračnou schopnosťou. Použiteľné do 30-násobku príslušnej prahovej hodnoty (najvyššie hodnoty vystavenia pri práci*).

* Najvyššie hodnoty vystavenia pri práci = priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma (chronická alebo akútna), ak pracovníci v takomto prostredí pracujú osem hodín denne a päť dní v týždni. Najvyššie hodnoty vystavenia pri práci nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku a technickú referenčnú koncentráciu – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie sú plne zohľadnené v najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie rizík na pracovisku aj naďalej.