ES vyhlásenia o zhode

Veľavážení návštevníci,
na tejto stránke nájdete od 21. 4. 2018 portál, prostredníctvom ktorého si môžete stiahnuť naše vyhlásenia o zhode ES podľa čl. 15 v súvislosti s prílohou II, č. 1.4, ods. 1, pís. l) nariadenia (EÚ) 2016/425. Na tomto mieste môžete pohodlne vyhľadávať dokumenty a následne ich sťahovať bez akejkoľvek ďalšej registrácie. Zvoľte si požadovaný jazyk vyhlásenia o zhode a následne aj objednávacie číslo výrobku.