O nás

Školiace stredisko uvex academy ponúka kvalifikované školenia a ďalšie odborné vzdelávanie týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov (OOP) a prevádzkovej bezpečnosti pri práci. Hlavný dôraz sa kladie na sprostredkovanie vedomostí so zameraním na prax, v rámci ktorého naši docenti naživo oboznamujú účastníkov s problematikou bezpečnosti a ochrany pri práci.

Bezpečnosť na dosah ruky

Orientácia na aplikovateľnosť a využiteľnosť v praxi tvorí piliere našej metodiky vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Integrácia cvičení, prípadových štúdií, modelových situácií a testov v predvádzacom stredisku zaručuje vysokú mieru interaktivity.

Profitujte z našich vedomostí:

  • špičkoví referenti z oblasti vedy a priemyslu,
  • profesionálne a mimoriadne moderné vzdelávacie a inovačné prostredie,
  • praktické osvojovanie si odborných poznatkov,
  • poradenstvo týkajúce sa analýz a hodnotení pracovísk,

uznané zo strany organizácií VDSI a VÖSI.

Školiace stredisko uvex academy ponúka ako prvý nezávislý poskytovateľ ďalšieho vzdelávania v oblasti ochrany pri práci semináre, ktoré sú uznané ako vzdelávacie postupy zo strany organizácií VDSI (Združenie pre bezpečnosť, ochranu zdravia a ochranu životného prostredia pri práci) a VÖSI (Združenie rakúskych bezpečnostných inžinierov). Semináre sú odmeňované bodmi od združenia VDSI, resp. VÖSI, ktoré môže odborný personál pôsobiaci v oblasti bezpečnosti pri práci využiť v rámci svojho povinného pravidelného ďalšieho vzdelávania.

Všetky podujatia spadajú do kategórie ďalšieho vzdelávania odborného personálu pôsobiaceho v oblasti bezpečnosti pri práci v zmysle § 5 ods. 3 zákona ASiG (Nemecko) a § 83 ods. 8 zákona ASchG (Rakúsko). Stredisko, ktoré zabezpečuje školenie a ďalšie vzdelávanie, je navyše certifikované podľa normy manažérstva kvality ISO 9001:2008.

Úplne bezproblémová cesta k „vlastnému“ semináru

Máte špeciálne nároky týkajúce sa školenia a ďalšieho vzdelávania, chcete u nás zabezpečiť školenie pre celú skupinu zamestnancov alebo chcete začleniť témy špecifické pre firmu do podujatia?

Školiace stredisko uvex academy ponúka každý seminár aj ako exkluzívny firemný seminár a na požiadanie vypracuje ponuku seminárov a podujatí presne podľa potrieb individuálnych zákazníkov. Navyše máte k dispozícii výhodu v podobe vysokej miery flexibility pri zostavovaní obsahu:

  • individuálny obsah seminárov s možnosťou prispôsobenia podľa konkrétnych firemných požiadaviek,
  • exkluzívne využívanie priestorov, rámcový program na želanie a catering priamo na mieste,
  • kapacita do 60 osôb na jeden termín, sprostredkovanie hotelového ubytovania za zvýhodnených podmienok,
  • jedno- a viacdňové podujatia, voliteľne v nemčine alebo angličtine.

Sme tu pre vás – vždy a všade

Všetky jednotlivé semináre z našej ponuky si môžete rezervovať aj ako interné firemné semináre v priestoroch podľa vášho výberu. Termín si s vami dohodneme individuálne.

Obráťte sa na nás, radi vám poskytneme podrobné informácie!

Vaše priame spojenie s uvex academy

uvex Academy
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6
90766 Fürth
Germany

Telephone: +49 911 9736-1710