Naša filozofia

Spoločnosť uvex je stredne veľký podnik s dlhou tradíciou, hodnotami, ktoré sú pevne zakorenené vo firemnej kultúre, a lojálnymi zamestnancami. Spoločne pracujeme deň čo deň na dosiahnutí cieľa, ktorý sme si sami vytýčili: byť najlepší!

Náš cieľ je stupeň víťazov

Tento cieľ dokážeme dosiahnuť iba tak, že sa budeme dôsledne pridržiavať našej misie: protecting people.

Ochrana ľudí je náš zámer, naša zodpovednosť a naša úloha. Dodávaním výkonných ochranných prostriedkov minimalizujeme ohrozenia na pracovisku. Avšak k „ochrane ľudí“ toho patrí ešte viac: aktívna prevencia, predovšetkým dlhodobých zdravotných rizík, zohráva neustále dôležitejšiu úlohu vzhľadom na aktuálne trendy demografického vývoja.

Ako zabezpečíme a zachováme výkonnosť a zdravie ľudí na pracovisku v rámci možností osobných ochranných prostriedkov? Toto je jedna zo základných otázok v súvislosti s vývojom a zdokonaľovaním moderných ochranných prostriedkov.

Na túto otázku sme už našli odpovede – napríklad v podobe nášho produktového systému uvex i-gonomics – s tým sa však neuspokojíme. Aspoň nie dovtedy, kým ešte existuje potenciál na ďalšie zlepšovanie výrobkov, vyvíjanie technológií a objavovanie inovácií.

Naše strategické základy na dosiahnutie našej misie:

Skúsenosti s výrobou prostriedkov od hlavy po päty

Spoločnosť uvex je inovatívny poskytovateľ značkových systémov s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti výroby. Vďaka vlastným závodom po celom svete a vysokokvalifikovanej sieti strategických partnerov dokážeme pokryť najrôznejšie trhové aj zákaznícke požiadavky. Od ochranných prílb po bezpečnostné sandále, od dioptrických ochranných okuliarov po rukavice na ochranu proti chemikáliám.

Hodnota vďaka inovácii

Vyvíjame, vyrábame a distribuujeme výrobky na ochranu pri práci s najvyšším dôrazom na kvalitu, funkčnosť a inováciu. V rámci našej širokej servisnej koncepcie sa snažíme ponúkať merateľnú pridanú hodnotu pre zákazníkov bez ohľadu na to, na ktorom kontinente sa nachádzajú. Chceme byť na čele v oblasti inovácií v rámci nášho odvetvia.

Ľudia ako stredobod nášho podnikania

Stredobodom všetkého nášho snaženia je vždy človek. Ochrana ľudí je náš podnikový cieľ, ku ktorému sa hrdo hlásime. Pritom nikdy nezabúdame ani na tých ľudí, ktorí stoja za každým jednotlivým ochranným výrobkom: Našim zamestnanom ponúkame profesionálne možnosti rozvoja a kariérneho rastu v podniku s medzinárodnou pôsobnosťou – a zároveň ich podporujeme pri každej príležitosti, ktorá sa naskytne.

Kvalita made in uvex

Z pozície výrobcu kladieme na kvalitu našich výrobkov a služieb mimoriadne vysoké nároky. Slogan made in uvex chápeme ako prísľub kvality, ktorý dávame zákazníkom a na ktorý sa môžu vždy spoľahnúť. Naším cieľom je dosiahnutie optimálnej rovnováhy medzi hospodárskou, ekologickou a spoločenskou angažovanosťou. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sme pre naše výrobné prevádzky a výrobky stanovili náročné kritériá, ktoré sa vzťahujú aj na všetkých partnerov v rámci našej siete.

 

náš cieľ je stupeň víťazov.

 

Obchodné vedenie spoločnosti UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG  

Stefan Brück (generálny riaditeľ)
Martin Leusmann