Veľtrhy

Ako podnik s orientáciou na služby kladieme veľký dôraz na osobný kontakt. V našom kalendári veľtrhov nájdete dostatok malých aj veľkých príležitostí na osobné stretnutie s nami – tešíme sa na vašu návštevu!