Tím a docenti

Tím uvex academy zaisťuje profesionálny priebeh podujatí, starostlivo zostavuje obsah tak, aby bezprostredne súvisel s praktickým využitím, a usiluje sa zaistiť hosťom príjemný pobyt.

Tím

Tím uvex academy zodpovedá za aktualizáciu kalendára podujatí, individuálnu organizáciu firemných a interných seminárov a usiluje sa splniť všetky požiadavky týkajúce sa vášho pobytu u nás.

Dr. Claus-Jürgen Lurz

riaditeľ uvex academy

Eva Hirt

Asistencia a organizácia

Madeleine Hager

Asistencia a organizácia

Docenti

Naši kompetentní experti z najrôznejších odborných oblastí sa starajú o fundované a praktické sprostredkovanie vedomostí v podobe rôznych seminárov.

Gerhard Dietl

 • odborná špecializácia: ochrana očí
 • očný a priemyselný optik
 • produktový manažér pre ochranu očí
 • vývoj výrobkov na ochranu očí
 • dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti aplikačno-technického zákazníckeho poradenstva

Alexander Reincke

 • odborná špecializácia: dioptrické ochranné okuliare
 • majster v odbore očná optika
 • vedúci predaja pre Nemecko

Brigitte Nachtmann-Leitl

 • odborná špecializácia: dioptrické ochranné okuliare
 • očná optička
 • dlhoročné praktické skúsenosti

Tim Frieb

 • odborná špecializácia: laserová bezpečnosť
 • produktový manažér pre ochranu pred laserovým žiarením
 • špecializácie: konštruovanie laserových zariadení, interferometrická optika, holografia, meracia technika
 • vývoj výrobkov na ochranu pred laserovým žiarením
 • viac než 30-ročné skúsenosti s prácou s lasermi

Wolf Wagner

 • Odborná špecializácia: ochrana dýchacích orgánov, ochrana hlavy a ochrana sluchu
 • Manažér produktovej skupiny Ochrana hlavy

Dr. Wolfgang Kesting

 • odborná špecializácia: ochrana rúk
 • riaditeľ oddelenia výskumu a vývoja ochrany rúk
 • odborné prednášky a semináre
 • člen odborných a normovacích komisií

Thomas Ackermann

 • odborná špecializácia: ochranná obuv
 • produktový manažér pre ochrannú obuv
 • 20-ročné skúsenosti v priemyselnom odvetví ochrannej obuvi
 • aplikačno-technické zákaznícke poradenstvo