Normy a smernice

Samozrejme, naše výrobky spĺňajú všetky potrebné normy a štandardy – no nielen to: očakávame od nich vždy ešte čosi navyše. V záujme zaistenia špičkovej bezpečnosti, ktorú od nás naši zákazníci právom očakávajú.

DIN EN 166 – osobné prostriedky na ochranu očí

Európska norma DIN EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Ochranné okuliare podľa normy DIN EN 166 sa skladajú z tela okuliarov a zorníkov, ktoré sú v odvodených normách zaradené do kategórií bezpečnostných zorníkov a zorníkov s filtračným účinkom.

Označenia podľa normy DIN EN 166

Technické údaje zorníkov ochranných okuliarov sa uvádzajú podľa normy EN 166 v nasledujúcom poradí:

 • stupeň ochrany (iba filter),
 • identifikačná značka výrobcu,
 • optická trieda (mimo prídavných zorníkov),
 • certifikačná značka (ak sa používa),
 • krátke označenie mechanickej pevnosti,
 • krátke označenie odolnosti proti priľnutiu roztaveného kovu.

DIN EN 169 – filtre na zváranie a podobné technológie

S ohľadom na požiadavky na výrobky na ochranu očí stanovuje norma EN 169 ochranné stupne a požiadavky týkajúce sa priepustnosti filtrov zorníkov, ktoré sú určené na ochranu zamestnancov pri nasledujúcich prácach:

 • ľahké rezanie autogénom,
 • spájkovanie natvrdo
 • zváranie,
 • drážkovanie elektrickým oblúkom,
 • plazmové tavné rezanie.

Označenie a stupne ochrany filtrov pre zváracie okuliare podľa normy EN 169

Na okraji ochranných filtrov pre zváracie okuliare sa musí nachádzať trvalé označenie. Prvá číslica označuje triedu ochrany pracovných ochranných okuliarov. V závislosti od postupu sa pri vyšších intenzitách prúdu predpokladá aj použitie vyšších stupňov ochrany v súlade s normou DIN EN 169. 

DIN EN 170 – filtre proti ultrafialovému žiareniu

Norma DIN EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky týkajúce sa priepustnosti pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich požiadavky na výrobky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafialového svetla na šošovku oka môže dôjsť k strate transparentnosti šošovky, čo môže viesť k negatívnym vplyvom na zrak či dokonca k strate zraku. Zorníky ochranných okuliarov podľa normy EN 170 preto spĺňajú výkonnostné požiadavky s cieľom chrániť oči pred ultrafialovým žiarením počas rizikových prác.

Na rozdiel od ochranných filtrov pre zváračské okuliare spĺňajúcich požiadavky normy EN 169 platí, že filtre proti ultrafialovému žiareniu nie sú vhodné na priame alebo nepriame pozorovanie elektrického oblúka. 

DIN EN 172 – protislnečné filtre na používanie v priemysle

Ako súčasť špeciálnych noriem týkajúcich sa osobnej ochrany očí opisuje norma DIN EN 172 požiadavky na fyzikálne vlastnosti filtrov, ktoré sa používajú na tlmenie slnečných lúčov v priemyselných odvetviach. V rámci týchto vlastností sú uvedené napríklad mechanické a optické charakteristiky protislnečných filtrov a požiadavky platné pre tieto filtre.

Protislnečné filtre určené na použitie v priemysle musia navyše spĺňať aj všeobecné požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí podľa normy DIN EN 166. V závislosti od oblasti použitia sa protislnečný filter podľa normy DIN EN 172 môže používať buď ako filter osadený v okuliaroch, alebo ako samostatný filter.

Protislnečné filtre od spoločnosti uvex podľa normy DIN EN 172 sa vďaka použitiu inovatívnej technológie vyznačujú dokonalým vnímaním farieb v kombinácii s optimálnou ochranou.