Normy a smernice

Samozrejme, naše výrobky spĺňajú všetky potrebné normy a štandardy – no nielen to: očakávame od nich vždy ešte čosi navyše. V záujme zaistenia špičkovej bezpečnosti, ktorú od nás naši zákazníci právom očakávajú.

EN ISO 20345 – osobné ochranné prostriedky, ochranná obuv

Norma EN ISO 20345 definuje základné aj dodatočné požiadavky na ochrannú obuv určenú na priemyselné použitie. Obuv podľa normy EN ISO 20345 má chrániť používateľa pred nárazmi, zaseknutím, padajúcimi alebo valiacimi sa predmetmi, pred stúpením na špicaté alebo ostré predmety, teplom alebo chladom, ako aj pred horúcimi látkami.

Medzi aspekty uvádzané v tejto norme patria napríklad ochrana pred mechanickými a tepelnými rizikami, protišmyková odolnosť a ergonomické charakteristiky. Doplňujúce normy vzťahujúce sa na jednotlivé činnosti sa venujú rizikám napríklad v súvislosti s elektroizolačnou obuvou, obuvou na ochranu proti chemikáliám a pod.

V norme EN ISO 20345 sú okrem iného uvedené tieto základné požiadavky:

  • výška horného dielu obuvi,
  • oblasť päty v prípade vysokých topánok,
  • minimálna dĺžka, odolnosť ochrannej špičky voči tlaku a voči nárazom,
  • priepustnosť vodnej pary a číslo označujúce priestupnosť vodnej pary materiálom zvršku,
  • hrúbka podošvy a odolnosť podošvy proti oderu.

Ochranná obuv je rozdelená do rôznych tried ochrany v závislosti od splnených požiadaviek. Ochranná obuv patriaca do triedy ochrany SB spĺňa minimálne požiadavky podľa normy EN ISO 20345. Ochranná obuv s ďalšími dodatočnými požiadavkami je v závislosti od vlastností rozdelená do tried ochrany S1 až S5.

Označenie na obuvi

Označenie obuvi určenej na priemyselné použitie

Základné a dodatočné požiadavky, napr. na obuv z kožeOchranná obuv
EN ISO 20345
Pracovná obuv
EN ISO 20347
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti účinku nárazuSB
200 joulov
OB
žiadna požiadavka
Dodatočné požiadavky:
uzavretá oblasť päty
antistatické vlastnosti
absorpcia energie v oblasti päty
odolnosť proti pohonným hmotám
S1O1
(bez odolnosti proti pohonným hmotám)
Dodatočné požiadavky: ako v predošlej triede, navyše aj presiaknutie vody a absorpcia vodyS2O2
Dodatočné požiadavky: ako v predošlej triede, navyše aj
odolnosť proti prieniku *
profilovaná podošva
S3O3
Základné a dodatočné požiadavky, napr. na obuv z PVC alebo PU   
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti účinku nárazuSB
200 joulov
OB
žiadna požiadavka
Dodatočné požiadavky:
antistatické vlastnosti
absorpcia energie v oblasti päty
odolnosť proti pohonným hmotám
odolnosť proti prieniku *
profilovaná podošva
S5O5
Použitie príslušnej obuvi závisí od druhu ohrozenia. Pri všetkých typoch obuvi sa môžu vyžadovať dodatočné požiadavky (napr. požiadavky na izoláciu pred teplom alebo chladom, odolnosť proti prieniku alebo elektrický prechodový odpor v prípade ESD). Táto obuv musí byť v takýchto prípadoch príslušne označená. Skúšobné zásady pre všetky základné a dodatočné požiadavky sú definované v norme EN ISO 20344.

Jedna z nasledujúcich troch požiadaviek musí byť splnená a vyznačená na obuvi:

<td/>
Ozn.Skúšobné médiáSkúšobné podmienkyKoeficient trenia
SRAProtišmyková odolnosť na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom dodecylsulfátu sodnéhokĺzanie päty dopredu
kĺzanie dopredu v rovine
nie menej ako 0,28
nie menej ako 0,32
SRB Protišmyková odolnosť na oceľovej podlahe s glycerínomkĺzanie päty dopredu
kĺzanie dopredu v rovine
nie menej ako 0,13
nie menej ako 0,18
SRC Protišmyková odolnosť na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom dodecylsulfátu sodného a na oceľovej podlahe s glycerínomzahŕňa všetky skúšobné podmienky vymenované v bodoch a. a b.

Dodatočné požiadavky na špeciálne aplikácie s príslušnými symbolmi (výňatok)

SymbolKRYTÉ RIZIKOEN ISO 20345EN ISO 20347
SBS1S2S3S5OBO1O2O3
Základná požiadavka
POdolnosť proti prieniku *
AAntistatická obuv
EAbsorpcia energie v oblasti päty
HIIzolácia pred teplom
CIIzolácia pred chladom
WRUOdolnosť horného dielu obuvi proti presiaknutiu a absorpcii vody
HROVlastnosti podošvy pri styku s kontaktným teplom (+300 °C/min)
WRVodotesnosť celej topánky
MOchrana predpriehlavku chodidla
FOOdolnosť proti oleju a benzínu

 

=> spĺňa prepísanú požiadavku
=> požiadavka môže byť splnená, nie je však predpísaná

* Odolnosť proti prieniku

Pozor: Upozorňujeme, že odolnosť tejto obuvi proti prieniku bola stanovená v laboratóriu s použitím tupého skúšobného klinca s priemerom 4,5 mm a sily na úrovni 1 100 N. V prípade použitia vyšších síl alebo tenších klincov sa riziko prieniku môže zvýšiť. V takýchto prípadoch je potrebné zvážiť prijatie alternatívnych preventívnych opatrení.
V súčasnosti sú k dispozícii dva všeobecné druhy vložiek odolné proti prieniku určené na používanie v obuvi z kategórie OOP. Konkrétne ide o kovové a nekovové materiály. Oba druhy spĺňajú minimálne požiadavky na odolnosť proti prieniku stanovenú normami, ktoré sú vyznačené na obuvi, no každá má navyše nejaké dodatočné výhody alebo nevýhody vrátane týchto:

Kovové – menej na ne vplýva tvar špicatého/nebezpečného predmetu (napr. priemer, geometria, ostrosť). Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa výroby obuvi nie je krytá celá nášľapná plocha topánky.

Nekovové – môžu byť ľahšie, ohybnejšie a môžu kryť väčšiu plochu v porovnaní s kovovými, ale tvar špicatého/nebezpečného predmetu (napr. priemer, geometria, ostrosť) má väčší vplyv na odolnosť proti prieniku. Ak potrebujete ďalšie informácie o druhu vložiek odolných proti prieniku vo vašej obuvi, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa podľa pokynov uvedených v informáciách pre používateľov.