Normy a smernice

Samozrejme, naše výrobky spĺňajú všetky potrebné normy a štandardy – no nielen to: očakávame od nich vždy ešte čosi navyše. V záujme zaistenia špičkovej bezpečnosti, ktorú od nás naši zákazníci právom očakávajú.

DIN EN 397 – ochrana proti padajúcim predmetom

Priemyselné ochranné prilby od spoločnosti uvex spĺňajú normu DIN EN 397, podľa ktorej sú určené na ochranu používateľa proti padajúcim predmetom. Ochrana proti mechanickým nárazom do hlavy pri práci chráni používateľa pred možnými následkami, ako sú napríklad poranenia mozgu a lebky. Norma navyše zahŕňa ochranu proti bočnej deformácii prilby, takisto s cieľom chrániť používateľa pred nebezpečnými poraneniami hlavy.

Priemyselné ochranné prilby podľa normy DIN EN 397 vo všeobecnosti spĺňajú nasledujúce základné požiadavky na ochranné funkcie:

ZÁVÄZNÉ POŽIADAVKYVOLITEĽNÉ POŽIADAVKY
Tieto požiadavky musia spĺňať všetky prilby, ktoré sú certifikované podľa normy EN 397.Prilba certifikovaná podľa normy EN 397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o povinné požiadavky.
Tlmenie nárazov v zvislom smere Veľmi nízke teploty (–20 °C alebo –30 °C)
Odolnosť proti prieniku (proti špicatým a ostrým predmetom) Veľmi vysoké teploty (+150 °C)
Odolnosť voči plameňu Elektrická izolácia (440 V)
Upevnenie remienkom pod bradou: popruh pod bradou sa rozpojí pri minimálnej sile 150 N a maximálnej sile 250 NRoztavený kov (MM)
Bočná deformácia

Prehľad modelov

EN 50365 – elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia

Ochrana proti zásahom elektrickým prúdom a na zabránenie prechodu nebezpečného prúdu telom cez hlavu.

  • Všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky podľa normy EN 397.
  • Ochrana proti striedavému napätiu (AC) do 1 000 V alebo jednosmernému napätiu (DC) do 1 500 V.
  • Izolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti.
  • Vetracie otvory (ak sú k dispozícii) musia byť vyhotovené tak, aby nemohlo dôjsť k neúmyselnému kontaktu s dielmi pod napätím.

EN 12492 – prilby pre horolezcov

Ochrana proti nebezpečenstvám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri horolezeckých činnostiach – požiadavky:

  • tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, priečnom a dorzálnom smere,
  • odolnosť proti prieniku,
  • nosné zariadenie (popruh pod bradou sa rozpojí pri minimálnej sile 500 N),
  • odolnosť nosného zariadenia: maximálna rozťažnosť popruhu pod bradou je 25 mm,
  • účinnosť nosného zariadenia: prilba nesmie skĺznuť z hlavy.