Normy a smernice

Samozrejme, naše výrobky spĺňajú všetky potrebné normy a štandardy – no nielen to: očakávame od nich vždy ešte čosi navyše. V záujme zaistenia špičkovej bezpečnosti, ktorú od nás naši zákazníci právom očakávajú.

DIN EN 149 – ochranné prostriedky dýchacích orgánov, filtračné polomasky na ochranu pred časticami

Masky na ochranu dýchacích orgánov a filtračné polomasky, ktoré zodpovedajú norme DIN EN 149, chránia používateľa pred časticami škodlivých látok, ako sú napríklad hliníkový prach a dym, sklenené vlákna, drevný prach a ďalšie škodlivé častice. V závislosti od druhu a koncentrácie škodlivej látky sa masky na ochranu dýchacích orgánov radia do niektorej z troch tried ochrany.

Klasifikácia filtračných polomasiek na ochranu pred časticami

Filtračné polomasky a masky s vymeniteľnými filtrami sú podľa noriem DIN EN 149:2001 a A1:2009 rozdelené do rôznych tried ochrany, ktoré sú v závislosti od zaťaženia vhodné pre rôzne oblasti použitia v prevádzke:

<td/>
Stupne ochrany filtračných polomasiek na ochranu pred časticami
Stupeň ochranyObmedzenia
FFP1nevhodné na ochranu pred časticami rakovinotvorných a rádioaktívnych látok, ako aj vzduchom prenášanými biologickými pracovnými látkami rizikových skupín 2 a 3 a enzýmami
FFP2nevhodné na ochranu pred časticami rádioaktívnych látok a vzduchom prenášanými biologickými pracovnými látkami rizikovej skupiny 3 a enzýmami
FFP3

Ďalšie informácie týkajúce sa tried ochrany dýchacích orgánov nájdete na webovej lokalite venovanej problematike FFP.

Norma DIN EN 149 vo svojom novom znení navyše upravuje aj to, či sa filtračné polomasky smú používať iba po dobu jednej pracovnej zmeny, resp. či sa môžu používať opakovane počas viacerých pracovných zmien. V súvislosti s tým sú v norme stanovené požiadavky týkajúce sa čistiacich a dezinfekčných opatrení. Možnosť opakovaného použitia ovplyvňujú rôzne činitele pracovného prostredia:

  • koncentrácia škodlivých látok,
  • intenzita dýchania,
  • teplo,
  • vlhkosť,
  • hygienické činitele.

Podľa normy platia pre filtračné polomasky nasledujúce označenia možností opakovaného použitia:

  • R = Filtračná polomaska sa môže používať opakovane.
  • NR = Filtračná polomaska sa smie používať maximálne po dobu jednej zmeny.