Technológie

Nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť ľudí pri každodennej práci! Preto v spoločnosti uvex neustále pokračujeme v zdokonaľovaní našich výrobkov na základe priekopníckych technológií. Náš cieľ: dosiahnuť čo najlepšiu kombináciu ochrany, pohodlia pri nosení a odľahčenia.

Vysokofunkčné filtračné materiály

Starostlivo vybratá kombinácia vysokofunkčných filtračných materiálov modelového radu uvex silv-Air zaručuje maximálnu mieru ochrany, pričom nesťažuje dýchanie pri použití masky na ochranu dýchacích orgánov.

Technológia filtrov uvex na zachytávanie jemného prachu

Technológia filtrov uvex na zachytávanie jemného prachu zaisťuje splnenie požiadavky na mimoriadne vysoké prachové zaťaženie („D“ – skúška dolomitovým prachom). Vďaka tomu sa masky vyznačujú veľmi dlhou životnosťou a aj pri silnom zaťažení si zachovávajú nadpriemerné hodnoty dychového odporu.