#protectingplanet – uvex chráni ľudí a planétu

Podniková misia protecting people je aktuálnejšia než kedykoľvek predtým!
Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku chrániť ľudí je aj zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu. Ako rodinný podnik sa roky zameriavame na udržateľnosť myslenia aj konania.

Spoločnosť uvex si stanovila ambiciózne ciele v oblastiach ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí. Závody uvex intenzívne pracujú na zvyšovaní energetickej účinnosti a vynakladajú maximálne úsilie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality už v blízkej budúcnosti.

Vysoké nároky kladené na kvalitu výrobkov idú ruka v ruke s vývojom recyklačných postupov a využívaním materiálov na biologickej báze. Dlhá životnosť a výborná trvanlivosť výrobkov pomáhajú redukovať množstvo odpadu a šetria zdroje.

V rámci hesla protecting planet spoločnosť uvex prvýkrát predstavuje kompletný produktový systém ekologických výrobkov.

OBJAVTE UDRŽATEĽNÉ VÝROBKY UVEX

prehrať video

Michael Winter, Managing Partner of the uvex group

Chránime ľudí pri práci, pri športe a vo voľnom čase – a to už od roku 1926. Našou misiou je protecting people.

Koncepcia protecting planet dôsledne nadväzuje na túto úlohu, pokiaľ ide o zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi, spoločnosťou a prírodou.

Pod názvom protecting planet sme vytvorili značku, ktorá ponúka maximálnu transparentnosť a informácie o našich činnostiach v oblasti udržateľnosti: Od výrobkov šetriacich zdroje cez inovatívne opatrenia v našich vlastných závodoch až po spoločenskú angažovanosť a sociálne projekty.

Michael Winter, spoločník vo funkcii konateľa skupiny uvex group

Značka udržateľnosti spoločnosti uvex: prísľub pre ľudí a životné prostredie

protecting people je misiou všetkých značiek skupiny uvex group.
Cieľom je ponúknuť ľuďom presne také výrobky a ochranu, aké potrebujú. Táto ochrana sa vzťahuje na komplexné prostredie v sociálnom, ekologickom a ekonomickom kontexte. Prirodzeným dôsledkom misie protecting people je teda rozšírenie prísľubu na ochranu spoločnosti a životného prostredia: protecting planet. S cieľom uľahčiť informovanie o početných opatreniach bola vyvinutá značková koncepcia, ktorá formou konkrétnych výpovedí opisuje projekty skupiny uvex v oblasti udržateľnosti.

Príklady novej značky protecting planet:

protecting planet by using recycled materials
Ďalšie informácie

V záujme ochrany zdrojov a životného prostredia spracováva skupina uvex group rôzne druhy recyklovaných materiálov. Patria k nim napríklad recyklovaný polyamid z výrobných prebytkov alebo recyklovaný PET z fliaš na nápoje, ktoré sa môžu opätovne použiť na výrobu rúčok okuliarov alebo náhlavných pások, ako aj okuliarov na čítanie, ktoré sa vyrábajú z materiálov obsahujúcich minimálne 70 percent spotrebiteľského recyklátu.

protecting planet by maximum reduction of pollutants
Ďalšie informácie

Skupina uvex group nepoužíva žiadne zdraviu škodlivé látky uvedené v nariadení REACH a navyše si zostavila vlastný dodatočný zoznam „zakázaných látok“. Súčasťou obchodnej politiky skupiny uvex group je ponúkať iba výrobky, ktoré majú maximálne znížené obsah škodlivých látok a nezaťažujú používateľa ani životné prostredie. Predovšetkým na výrobky, ktoré sú v kontakte s pokožkou, ako napr. OOP, uplatňuje spoločnosť uvex safety group najprísnejšie kritériá nad rámec platných smerníc EÚ.

protecting planet by reducing waste
Ďalšie informácie

V záujme ochrany životného prostredia redukuje skupina uvex group produkciu odpadu na najrôznejších miestach. Navyše pravidelne analyzujeme využívanie zdrojov priamo v našich výrobných závodoch s cieľom overiť, do akej miery by sa dali zlepšiť postupy a procesy. V prvom rade v praxi redukujeme objem kartónových materiálov prostredníctvom zmeny veľkosti obalov alebo opätovného využívania obalov. Naproti tomu v prípade veľtržného vybavenia sa skupina uvex group spolieha na koncepciu vypožičiavania – tým je zaručené zmysluplné opätovné využitie materiálov aj zo strany ďalších podnikov.

protecting planet by saving energy
Ďalšie informácie

Ochrana životného prostredia sa začína pri elektrickej energii. Skupina uvex group preto vo svojich lokalitách v Nemecku využíva ekologickú elektrickú energiu. Platí to aj pre medzinárodné lokality v spoločnostiach uvex safety Cagi v Taliansku, Swedsafe vo Švédsku a Heckel v alsaskej obci La Walck. Zavedením energetického manažmentu podľa normy DIN EN ISO 50001 sa skupina uvex group zaviazala vykazovať priebežné úspory energie. Skupina uvex group sa však pri tom nezastavila: Vysokú prioritu má aj úspora elektrickej energie v rámci celého reťazca tvorby hodnôt. Priebežným prijímaním opatrení na zaistenie udržateľnosti vo svojich výrobných závodoch napĺňa skupina uvex group záväzok udržateľnej výroby. Medzi tieto opatrenia patria napr. LED osvetlenie, najmodernejšie strojové zariadenia či postupy na rekuperáciu tepla.

protecting planet by using bio-based materials
Ďalšie informácie

Spoločnosť uvex vidí budúcnosť v rastlinných a biologických materiáloch. Preto sa už v súčasnosti v najrôznejších výrobkoch používajú polyetylény HDPE (High Density Polyethylen) na biologickej báze vyrobené z cukrovej trstiny, Lavalan (lisovaná vlna), Prolan (lisovaná bavorská ovčia vlna), PU peny na báze repkového oleja, textílie z recyklovaných PET fliaš alebo bambusových vlákien a polyamidy na biologickej báze či iné plasty na báze ricínového oleja.

protecting planet by creating durable products
Ďalšie informácie

Skupina uvex group sa vyznačuje merateľne vyššou kvalitou výrobkov v porovnaní s konkurenciou. Je to vidieť napríklad na povrchovej úprave okuliarov, ktorú v spoločnosti uvex aplikujeme na naše pracovné okuliare. Zákazníci skupiny uvex group vďaka tomu nemusia kupovať nové výrobky tak často, keďže výrobky dlhšie odolávajú každodennému použitiu. Dlhá životnosť výrobkov nielenže šetrí peniaze z dlhodobého hľadiska, ale šetrí aj cenné zdroje a vytvára menej odpadu.

protecting planet by reducing CO2 emissions
Ďalšie informácie

Skupina uvex group si stanovila za cieľ priebežné znižovanie vlastných emisií CO2 na rôznych úrovniach. Skupina uvex group v rámci Nemecka odberá ekologickú elektrickú energiu zo 100 percent obnoviteľných zdrojov energie, ako aj ekologický plyn, resp. „klimaticky neutrálny plyn“, v prípade ktorého skupina podnikov prostredníctvom spoločnosti infra fürth gmbh kompenzuje emisie CO2 vznikajúce pri spaľovaní plynu a podporuje projekty na ochranu klímy. Inovatívne výrobky a služby pre svetový trh sa vyrábajú vo vlastných závodoch spoločnosti, mnohé z nich v Nemecku a Európe. To zaručuje vysokú kvalitu na jednej strane a krátke prepravné trasy na strane druhej. Vďaka pravidelným aktivitám v oblasti udržateľnosti vo svojich výrobných závodoch skupina uvex group významne prispieva k znižovaniu svojej ekologickej stopy.

protecting planet by using environmentally friendly packaging
Ďalšie informácie

V rámci svojej stratégie udržateľnosti si skupina uvex group stanovila za cieľ priebežné zvyšovanie podielu ekologických obalov. Používajú sa klimaticky neutrálne obaly, ktoré sa kompenzujú cez projekty na ochranu klímy, ako aj 100 percent recyklovateľné obaly, niekedy dokonca na rastlinnej báze vo forme lepenky z trávy. Trávny a kamenný papier, ako aj recyklované obalové fólie a tašky vyrobené z obnoviteľných surovín, ako je Tencel, sú ďalšími príkladmi.

Značku udržateľnosti protecting planet spoločnosti uvex na ochranu planéty nájdete na výrobkoch a ich obaloch, ako aj napríklad vo veľtržných stánkoch alebo v katalógoch skupiny uvex group. Spoločnosť uvex chce týmto spôsobom nielen zdôrazniť svoje vlastné angažovanie sa v týchto oblastiach udržateľnosti, ale tiež zvýšiť povedomie o ekologickom a sociálnom hospodárení.

STIAHNUŤ LETÁK

uvex i-range planet

sustainable safety glasses uvex i guard planet
environmentally friendly safety glasses
safety glasses with recycled materials

Recyklované materiály

glasses with recycled materials

Straničky okuliarov sú z 39 % vyrobené z biologického materiálu. Spoločnosť uvex sa spolieha na obnoviteľnú surovinu ricínu obyčajného a využíva energiu z biomasy. Spojovacie prvky a pružný háčik náhlavnej pásky tvoria z 22 % recyklované PET fľaše, kým mäkkú podložku na tvár tvorí z viac ako 35 % recyklovaný granulát, ktorý pochádza z výrobného odpadu. Náhlavná páska a uzavreté okuliare sú zo 72 % vyrobené z recyklovaných odpadových priadzí.

safety glasses with environmentally friendly packaging

Ekologické obaly

safety glasses with sustainable packaging

Fólie použitých polyetylénových vreciek pozostávajú až zo 70 percent z recyklovaného materiálu získaného z výrobného odpadu. Všetky kartónové škatule sú vyrobené z viac ako 90 percent z recyklovaného papiera.

safety glasses by reducing waste

Ekologická výroba

sustainable produced safety glasses

Množstvo papiera potrebného pre priložený návod na použitie sa znížilo o 30 percent. Zväčšenie baliacej jednotky z 5 na 10 okuliarov malo za následok dodatočné zníženie potrebného kartónového materiálu a súčasne výraznú redukciu odpadu.


uvex xact-fit planet

Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production
Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production

Recyklované materiály

recycled materials uvex x-act fit planet

Na výrobu ergonomicky tvarovaných držadiel zátok xact-fit planet sa používa 100 % recyklovaný polypropylén (PP). Penové zátky oválneho tvaru podliehajú prísnym kontrolám a majú maximálne znížený obsah škodlivých látok.

Hearing protection plugs in environmentally friendly packaging

Ekologický obal

environmentfriendly packaging

Všetky obaly výrobkov na ochranu sluchu sú vyrobené zo 100 % recyklovanej lepenky.

Hearing protection plugs from CO2-reduced production

Ekologická výroba

environmentfriendly production

Spoločnosť SwedSafe, súčasť skupiny uvex, zanecháva len malú uhlíkovú stopu. Pri výrobe sa nepoužívajú žiadne fosílne palivá a potrebná elektrická energia pochádza zo 100 % z obnoviteľných zdrojov. Na podporu biodiverzity v tejto lokalite sa vysadili prírodné trávnaté plochy a ďalšie kvitnúce rastliny, aby sa vytvorilo viac biotopov pre hmyz. Spoločnosť SwedSafe je certifikovaná podľa systému environmentálneho manažmentu ISO 14001.


uvex pheos planet

sustainable safety helmet
uvex sustainable safety helmet
safety helmet with recycled materials

Recyklované materiály

sustainable safety helmet for a safe workspace

Škrupina prilby pozostáva z 30 percent z plastu na biologickej báze. Organická surovina cukrová trstina sa spracúva pri dodržiavaní najprísnejších požiadaviek na kvalitu a dosahuje vysokú úroveň stability a pevnosti. Na hlavový krúžok sa používa 50 percent drviny zo škrupín prilby. To výrazne znižuje výrobný odpad súvisiaci s procesom.

safety helmet with sustainable packaging

Ekologické obaly

Všetky jednotlivé obaly pozostávajú z regranulovaného materiálu a boli prevzaté z cyklického hospodárstva. Obaly sú triedené a po použití je ich možné recyklovať. Šetria sa tým aj fosílne suroviny. Návody na použitie sú vyrobené zo 100 percent recyklovaného odpadového papiera.


uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet

sustainable safety gloves

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

safety gloves with bamboo
safety gloves sustainable materials

Ekologické materiály

safety gloves with bamboo viscose

Pri použití bambusovej viskózy sa spoločnosť uvex spolieha na materiál, ktorý je založený na bambuse z obnoviteľných zdrojov a na recyklovanom polyamide. Tieto trvalo udržateľné materiály tvoria spolu 45 percent použitého materiálu! Z dôvodu ochrany zdravia nositeľa sa tiež rukavice vyznačujú výrazným prekročením ustanovení REACH a ochrana pokožky bola dermatologicky potvrdená inštitútom proDerm.

safety gloves with environmentally friendly packaging

Ekologické obaly

sustainable packaging for safety gloves

Obal rukavíc sa výrazne minimalizoval. Namiesto gumičiek sa používajú papierové pásy. Vrecká vyrobené z polyesteru sa už vôbec nepoužívajú.

sustainable produced safety gloves

CO2 neutrálna výroba v prevádzke Lüneburg

sustainable produced safety gloves

Spoločnosť uvex safety gloves je certifikovaná v súlade s environmentálnym manažmentom ISO 14001 a energetickým manažmentom ISO 50001 a disponuje CO2 neutrálnou výrobou vzhľadom na priame emisie z výroby. V záujme dosiahnutia tohto cieľa odoberáme už od roku 2014 elektrickú energiu zo 100 percent obnoviteľných energií. Prostredníctvom produktu certifikovanej ekologickej elektrickej energie podporujeme výstavbu nových zariadení na obnoviteľnú energiu v regióne. Na prevádzku našej vysokoefektívnej kogeneračnej elektrárne využívame „ekologický plyn“, pričom emisie CO2 vznikajúce pri spaľovaní plynu sa kompenzujú. Kompenzáciou investujeme výlučne do projektov na ochranu klímy, ktoré sú certifikované medzinárodne uznávanými štandardami kvality (Gold Standard alebo „VCS – Verified Carbon Standard“), a podporujeme tak napríklad výstavbu nových zariadení na výrobu solárnej a veternej energie v Indii.


uvex 1 G2 planet

sustainable safety shoes
sustainable safety shoe
safety shoes out of recycled materials

Recyklované materiály

safety shoe with recycled materials

Vrchný materiál ochrannej obuvi tvorí 100 percent recyklovaný polyester z PET fliaš. Textil odolný proti prieniku je tiež vyrobený zo 100 percent recyklovaných vlákien. Na kryt špičky TPR sa používa 40 percent recyklovaného TPU. Podšívka topánky z dištančnej sieťoviny pozostáva z 52 percent z recyklovaného polyesteru a z 18 percent z bambusových vlákien. Vymeniteľná komfortná priedušná stielka je tiež vyrobená zo 100 percent recyklovanej PU peny a polyesteru. Celá ochranná obuv je vyrobená bez škodlivých látok v súlade so zoznamom škodlivých látok.

safety shoes with sustainable packaging

Ekologické obaly

safety shoe with environmentally friendly packaging

Všetky škatule na topánky uvex sú z 90 percent vyrobené z recyklovanej lepenky. Použitý je 100 percent recyklovaný hodvábny papier a návod na použitie je tiež vyrobený zo 100 percent recyklovaného papiera.

sustainable production for safety shoes

Ekologická výroba

sustainable produced safety shoes

Závod spoločnosti uvex v talianskom meste Ceva bol pred niekoľkými rokmi kompletne prestavaný na ekologickú elektrinu a ekologický plyn a od roku 2017 je certifikovaný podľa systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. Závod sa navyše spolieha na obnoviteľnú energiu vďaka fotovoltickému systému. Spoločnosť uvex sa osobitne zameriava na predchádzanie tvorbe odpadu. Pred niekoľkými rokmi sa napríklad zmenil tvar podrážok, vďaka čomu sa výrazne obmedzil odpad. Neustále sa optimalizuje aj proces čistenia a vstrekovania. Okrem toho sa už nejaký čas vykonáva zber PU odpadu, ktorý sa následne spracováva na granulát a znova sa používa. Na podošvu TPU topánky uvex 1 G2 planet sa používa až 10 percent recyklovaného PU odpadu z našej vlastnej výroby.


uvex suXXeed greencycle planet

sustainable workwear
uvex sustainable clothing
work wear with sustainable and compostable materials

Recyklované materiály

uvex work wear is completely compostable

Všetky materiálne súčasti odevov sú úplne kompostovateľné a všetky výrobky nesú pečať záruky cradle to cradle™. Okrem bavlny je tu vynikajúcou vlastnosťou použitie špeciálneho polyesteru a elastanu, ktoré sa vďaka kopolymérovej štruktúre rozložia v najkratšom čase. Na odevy cradle to cradle™ sa používajú iba látky, ktoré preukázateľne nepoškodzujú ľudské zdravie. Zlatý certifikát cradle to cradle™ navyše zaručuje, že sa do odpadových vôd nedostanú žiadne procesné chemikálie. Po tom, čo sa oblečenie opotrebuje, je možné komponenty odevu vrátiť späť do cyklu kompostovaním.

environmentally friendly work wear from uvex

Ekologické obaly

sustainable packaging for workwear

Jednotlivé obaly vrátane všetkých visiacich etikiet a štítkov sú tiež biologicky rozložiteľné.

workwear sustainable produced

Ekologická výroba

environmentally friendly workwear

Na výrobu odevov sa používa obnoviteľná energia. Zároveň sa kompenzuje minimálne 50 percent priamych emisií na mieste. Výroba v Európe a súvisiace krátke prepravné trasy zaisťujú, že nedochádza k zbytočnému znečisteniu životného prostredia.