Pracujeme sociálne

Ku komplexnej ochrane človeka patrí aj bezpečnosť v jeho spoločenskom prostredí: umožňujeme to našim zamestnancom a očakávame to aj od našich obchodných partnerov. Navyše sa angažujeme v rámci pomoci ľuďom v núdzi po celom svete.

Sociálny štandard skupiny uvex group

Spoločnosť uvex ako jeden z najvýznamnejších vývojárov, výrobcov a distribútorov osobných ochranných prostriedkov v rámci celosvetového trhu má už od roku 1926 integrované základné etické princípy vo svojich obchodných zásadách, ako aj príslušné postupy v obchodnom styku. Rovnakú angažovanosť očakávame od všetkých našich obchodných partnerov. Slogan „protecting people“ nás zaväzuje vo vzťahu k našim zákazníkom a ich zamestnancom – ale zároveň aj voči našim vlastným zamestnancom a zamestnancom našich obchodných partnerov.  

Medzi obchodné zásady spoločnosti uvex patrí aj to, že spolupracujeme iba s firmami, ktoré rešpektujú základné ľudské práva a slobodu svojich zamestnancov pri vykonávaní ich činností. S ohľadom na túto skutočnosť vytvorila skupina uvex group katalóg so siedmymi ústrednými požiadavkami, ktoré musia uplatňovať naši obchodní partneri. Tento sociálny štandard vychádza zo zistení organizácie International Labour Organization (ILO), ktoré tvoria základ všetkých renomovaných sociálnych štandardov, ako je napríklad Social Accountability SA 8000.

Sociálna angažovanosť nadácie RAINER WINTER STIFTUNG

Nadácia RAINER WINTER STIFTUNG je otvorená občianskoprávna organizácia so statusom právneho subjektu a sídlom v meste Fürth. Nadáciu založil v roku 1980 Rainer Winter, konateľ a predseda predstavenstva spoločnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG. „Dal som si za cieľ, že budem poskytovať rýchlu pomoc bez byrokratických prieťahov pre deti v núdzi, choré deti a postihnuté deti,“ vysvetľuje Rainer Winter.

Od založenia pred 30 rokmi odtieklo do nespočetných regionálnych a medzinárodných projektov už 1,6 miliónov eur. Nadácia RAINER WINTER STIFTUNG pritom spolupracuje aj s inými organizáciami a poskytuje jednorazové finančné podpory v prípade mimoriadnych udalostí – napríklad v prípade prírodných katastrof alebo regiónov postihnutých hladom – s cieľom poskytnúť bezprostrednú pomocnú ruku deťom v núdzi. Príklady: zemetrasenie na Haiti, pohroma v dôsledku tsunami v Ázii a útoky z 11. septembra 2001 v New Yorku.

Nadácii a jej zakladateľovi ležia na srdci predovšetkým projekty v Nemecku, špeciálne v okolí miest Norimberg a Fürth: okrem iného ide o podporu pre úrady pre mládež a škôlky v meste a okrese Fürth, detský domov sv. Michala, Centrum aktívnych občanov, spolok 1-2-3 e.V. (prevencia závislostí a násilia na druhom stupni základných škôl), ako aj pre mestskú charitu v Norimbergu. Ďalším stredobodom je dlhoročná spolupráca s neziskovou organizáciou Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD).

Podpora spolku VISION FOR THE WORLD e.V.

Na celom svete je 45 miliónov ľudí trpiacich slepotou, pričom 90 percent všetkých slepých ľudí je v krajinách tretieho sveta. Riziko oslepnutia v rozvojových krajinách je až desaťkrát vyššie ako riziko v priemyselných krajinách. Až 80 percentám oslepnutí by sa však dalo predísť!

Cieľom spolku Vision for the World e.V. založeného v roku 2002 je predchádzať riziku oslepnutia, liečiť slepé osoby a udržateľne znižovať riziko oslepnutia v krajinách tretieho sveta. Členovia sa chcú svojou angažovanosťou hlásiť k svojej sociálnej zodpovednosti a využívať svoje skúsenosti, vedomosti a kontakty v prospech postihnutých osôb – predovšetkým formou rozvíjania možností lekárskeho ošetrovania očí v krajinách tretieho sveta. Spolok Vision for the World e.V. spolupracuje pri výbere svojich projektov s uznávanými a skúsenými kresťanskými organizáciami, ako je napríklad Christoffel-Blindenmission.

Spoločnosť uvex safety group, ktorej počiatky a úspech na celosvetovom trhu ochrany očí sú neodlučiteľne spojené s ochranou zraku, sa trvale angažuje v spolku Vision for the World e.V. a z pozície partnera dlhodobo podporuje prácu a projekty v krajinách tretieho sveta. Mimoriadna pozornosť sa pritom upriamuje na liečbu kataraktu, teda pozvoľného zakaľovania šošovky, ktoré vedie k úplnému oslepnutiu. K rozvoju tohto ochorenia očí, známeho aj ako šedý zákal, prispieva okrem iného aj trvalé pôsobenie príliš intenzívneho škodlivého ultrafialového žiarenia na oko.