Certifikáty

Naše výrobky a súčasti výrobkov nechávame znova a znova skúšať v nezávislých laboratóriách a inštitútoch. S cieľom overiť znášanlivosť zo strany pokožky. S cieľom zaistiť nulový obsah škodlivý látok. A z mnohých ďalších dôvodov.

proDERM

Veľmi dobrú znášanlivosť mnohých našich ochranných rukavíc zo strany pokožky potvrdzujú dermatologické testy. Touto pečaťou sú ocenené ochranné rukavice, ktoré úspešne absolvovali klinické testy inštitútu aplikovaného dermatologického výskumu proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg, Nemecko).

Štúdie inštitútu proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11

Nasledujúce ochranné rukavice uvex nesú pečať kvality „dermatologicky overené“ inštitútu proDERM:

uvex phynomic foam
uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic allround
uvex phynomic wet
uvex phynomic wet plus
uvex phynomic XG
uvex phynomic pro
uvex phynomic C3
uvex phynomic ESD
uvex phynomic C5
uvex phynomic lite
uvex phynomic lite w

proDERM je už od roku 1994 zárukou profesionality a vedeckej odbornosti. Činnosti vykonávané v rámci dermatologického výskumu na objednávku sa považujú za inovatívne a zároveň vedecky seriózne. Vďaka týmto vlastnostiam v kombinácii s prísnou skúšobnou metodológiou a vysokými minimálnymi požiadavkami, ktoré prevyšujú zvyčajné nároky v danom odvetví , má pečať inštitútu proDERM skutočne vysokú hodnotu. Táto pečať sa udeľuje cielene výrobcom vysokokvalitných produktov, ktorí sa neľakajú intenzívneho skúšania.

Inštitút proDERM skúmal znášanlivosť výrobkov na ochranu rúk zo strany pokožky formou vzájomne nezávislých štúdií. Dráždivý potenciál výrobkov sa najskôr skúmal formou testu s použitím náplasti po dobu 3 × 24 hod. na 32 skúšajúcich osobách s následným dermatologickým vyhodnotením. Pri druhom pokuse zameranom na používanie nosilo 20 skúšajúcich osôb testované výrobky 8 hodín denne po dobu 2 týždňov v rámci všedného pracovného dňa. Následne sa vykonalo lekárske vyhodnotenie stavu príslušných miest pokožky.

Výrobky preukázali v oboch štúdiách veľmi dobrú znášanlivosť zo strany pokožky, ktorú odteraz potvrdzuje „pečať kvality proDERM“.

Ďalšie informácie o inštitúte proDERM

Rukavice od spoločnosti uvex s certifikáciou od inštitútu proDERM