Ochrana proti prepichnutiu ihlou SuperFabric®

Materiál SuperFabric® odolný proti prepichnutiu ihlou

Produkty od spoločnosti HexArmor® odolné proti ihlám obsahujú vrstvy materiálu SuperFabric®, ktoré blokujú, vychyľujú, zachytávajú alebo zadržiavajú nebezpečné ihly v malých medzerách medzi ochrannými platňami. To všetko pri zachovaní obratnosti a priedušnosti.

Skutočné náklady na zranenia ihlou

Výskyt vpichov ihiel v odvetviach recyklácie, práce s odpadmi a u policajných zložiek (najmä pri epidémii opiátov) neustále rastie. Bez riadnej ochrany sú pracovníci vystavení zraneniam spôsobeným ihlami s trvalými následkami, ktoré môžu viesť k prenosu patogénov krvou vrátane hepatitídy B, hepatitídy C a HIV.

Výsledky ochrany proti prepichnutiu ihlou vyššej úrovne

V roku 2016 bola severoamerická norma ANSI/ISEA 105 aktualizovaná tak, aby obsahovala test na odolnosť proti prepichnutiu ihlou ASTM F2878-10, čím sa uznalo, že ide o bežné potenciálne riziko expozície pre lekárske prostredie, hygienickú oblasť, recykláciu a najnovšie aj policajné jednotky. Výsledky testov OOP od spoločnosti HexArmor® odolných proti prepichnutiu ihlou od sú pôsobivé.

Odolnosť proti prepichnutiu ihlou + porezaniu – špičková bezpečnosť pre všetky riziká

Materiál SuperFabric® poskytuje úroveň ochrany proti prepichnutiu ihlou, ktorá definuje normu v danom odvetví. A na rozdiel od väčšiny iných technológií s odolnosťou proti prepichnutiu ihlou, pri produktoch HexArmor® PointGuard® nezaregistrujete pokles iných ochranných vlastností. Naše výrobky odolné proti prepichnutiu ihlou sa tiež môžu pochváliť odolnosťou proti porezaniu, ktorá patrí k najlepším v tomto odvetví.

Prípadová štúdia: Riešenie ochrany proti prepichnutiu ihlou v odvetví recyklácie

Každý rok sú pracovníci zaoberajúci sa recykláciou odpadov vystavení približne dvom až trom miliardám nesprávne zlikvidovaných ihiel, čo predstavuje neprijateľné zdravotné riziko pre zamestnancov a spoločnosti. Návrhári v spoločnosti HexArmor® spolupracovali priamo s bezpečnostným tímom spoločnosti na spracovanie odpadov a vytvorili sériu ochranných rukavíc, ktoré dokážu odolať vpichnutiu a prepichnutiu ihlou, ako aj porezaniu rozbitými sklenenými črepinami, oceľou, drôtmi a trieskami.

PDF súbory na stiahnutie (en)

Epidémia opiátov: Dôvod na ochranu proti prepichnutiu ihlou

Polícia, hasiči, záchranári a pracovníci v nápravnovýchovných zariadeniach sú čoraz viac ohrození chorobami s trvalými následkami v dôsledku zranení ihlami v práci. Ochrana proti prepichnutiu ihlou je čoraz dôležitejšia a spoločnosť HexArmor® je lídrom v oblasti efektívneho školenia o OOP na ochranu proti prepichnutiu ihlou a implementácie programov.