Ochrana proti porezaniu SuperFabric®

HexArmor® s materiálom SuperFabric® odolným proti porezaniu

Iba jediná vrstva priedušného a obratného materiálu značky SuperFabric® odolného proti porezaniu alebo prepichnutiu na vnútornej alebo vonkajšej strane vášho OOP chráni pred čepeľami, drôtmi, kovmi, sklom a ďalšími nebezpečenstvami – zabránili sme závažným zraneniam s trvalými následkami a spoločnostiam sme ušetrili milióny na výdavkoch na zdravotnú starostlivosť.

Rezným poraneniam sa dá zabrániť

Rezné poranenia tvoria veľkú časť hlásených zranení na priemyselných pracoviskách, no 70 % z nich sa dá zabrániť. Väčšina produktov s materiálom SuperFabric® poskytuje odolnosť proti porezaniu na úrovni A6 až A9 podľa normy ANSI/ISEA, vďaka čomu získajú pracovníci väčšiu ochranu proti porezaniu v porovnaní s klasickými tkanými OOP.

Test materiálu SuperFabric® podľa normy ASTM-F2992-15

Na rozdiel od bežných bezpečnostných rukavíc na báze vlákien sú produkty HexArmor® s materiálom SuperFabric® navrhnuté tak, aby zabránili prieniku cez materiál a preniknutiu pokožky. Väčšina OOP s materiálom SuperFabric® poskytuje najvyššiu úroveň ochrany proti porezaniu v odvetví, konkrétne A6 až A9.

Prípadová štúdia: Cieľ – NULA rezných zranení

Jeden z najväčších výrobcov ocele na svete zaznamenal za jeden rok nebezpečný počet tržných úrazov. Ostré hrany, rohy a ostriny na plochom valcovanom produkte, odpadový plech, kovové ohyby a rúrky so závitom dokázali preniknúť cez existujúce OOP. Po používaní produktov HexArmor® s materiálom SuperFabric® po dobu len 12 mesiacov tento výrobca ocele zaznamenal:

PDF súbory na stiahnutie (en)