Pracujeme udržateľne

Udržateľnosť je záväzok voči ľuďom a životnému prostrediu a jeho napĺňanie spočíva v tom, že už dnes budeme myslieť na budúcnosť – a ako podnik sa budeme príslušným spôsobom aj správať. Patrí k tomu zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi, ako aj kontrolovaný rast podniku, sociálna personálna politika a mnoho ďalších aspektov.

Udržateľné inovácie – z presvedčenia

Zásadný aspekt udržateľnosti podniku spočíva v dobrom pochopení vlastnej úlohy: spoločnosť uvex, rodinná firma tretej generácie, vníma seba samu ako vedúcu silu na poli technológií a inovácií. Preto upriamujeme pozornosť na oblasti, pri ktorých sa návratnosť investícií môže pohybovať v horizonte rokov. Zaistenie zdravého rastu je preto našou povinnosťou: avšak zdravo rásť dokáže iba ten, kto sa dobre stará aj o svoje okolie vrátane ľudí, životného prostredia a regiónu.

Odborný blog uvex

V našom blogu nájdete vždy aktuálne informácie týkajúce sa udržateľnosti.

Udržateľnosť v odbornom blogu uvex